TNN ทส. เผยไทยมีแร่กว่า 40 ชนิด ศักยภาพพร้อมใช้พัฒนาอุตสาหกรรมอีวี

TNN

เศรษฐกิจ

ทส. เผยไทยมีแร่กว่า 40 ชนิด ศักยภาพพร้อมใช้พัฒนาอุตสาหกรรมอีวี

ทส. เผยไทยมีแร่กว่า 40 ชนิด ศักยภาพพร้อมใช้พัฒนาอุตสาหกรรมอีวี

ทส. เผยไทยมีแร่กว่า 40 ชนิด รวมทั้งแร่หายากลิเทียม ควอตซ์ ที่จะนำไปผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ​บทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำ

วันนี้ ( 12 มิ.ย. 67 )นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วยนายพิชิต สมบัติมาก อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนางสาวกฤตยา ปัทมาลัย ผู้อำนวยการกองทรัพยากรแร่ ร่วมแถลงข่าว เปิดกรุสมบัติทรัพยากรแร่ของประเทศไทย ที่ได้สำรวจพบมากถึง 40 ชนิด ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 60 ล้านไร่ หรือ ร้อยละ 19 ของพื้นที่ประเทศ


โดยรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ประเทศไทยค้นพบแร่มากถึง 40 ชนิด มีปริมาณทรัพยากรแร่ 30 ล้านล้านตัน คิดเป็นมูลค่าเบื้องต้น 44,410 ล้านล้านบาท ซึ่งแร่เหล่านี้จะเป็นแหล่งสำรอง เพื่อความมั่นคงทางวัตถุดิบของประเทศ นำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น แร่โพแทช สำหรับเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตปุ๋ย ซึ่งไทยมีแหล่งแร่โพแทช ที่น่าสนใจ 10  แหล่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณทรัพยากรแร่โพแทชอย่างน้อย 10,000 ล้านตัน มูลค่าแร่ประมาณ 161 ล้านล้านบาท 


นอกจากนี้ยังพบแร่ โดโลไมต์และเพอร์ไลต์สำหรับปรับสภาพดิน แร่ดินมาร์ลสำหรับแก้ปัญหาดินเค็ม หรือแม้กระทั่งแร่ที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำ เช่น ธาตุหายาก ลิเทียม ควอตซ์ เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น กังหันลม แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยานพาหนะไฟฟ้าและแบตเตอรี่กักเก็บ 


ทั้งนี้ทั่วประเทศ พบแหล่งศักยภาพแร่หายากที่สามารถนำมาสนับสนุนในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่น สามารถนำมาต่อยอดโรงงานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้ 30 แหล่ง เนื้อที่ประมาณ 10 ล้านไร่ ใน 9 จังหวัดมีปริมาณ รวมประมาณ 7 ล้านตันโลหะ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4.4  ล้านล้านบาท หากมีการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการแปรรูปวัตถุดิบแร่ ไปจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำหรือมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องจะเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าและต่อยอดการผลิตได้


ภาพจาก:  AFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง