TNN กระทรวงพลังงาน ขอสถานีบริการน้ำมัน เตรียมน้ำมันให้เพียงพอช่วงเทศกาลสงกรานต์

TNN

เศรษฐกิจ

กระทรวงพลังงาน ขอสถานีบริการน้ำมัน เตรียมน้ำมันให้เพียงพอช่วงเทศกาลสงกรานต์

กระทรวงพลังงาน ขอสถานีบริการน้ำมัน เตรียมน้ำมันให้เพียงพอช่วงเทศกาลสงกรานต์

กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือสถานีบริการน้ำมัน เตรียมความพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอ ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

วันนี้ (10 เมษายน 2567) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า กรมได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือถึงผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ประชาชนมีการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือ ให้จัดเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอในช่วงเทศกาลดังกล่าว อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ จัดการจราจรที่สะดวกและปลอดภัย มีที่จอดรถยนต์ให้เพียงพอ จัดห้องน้ำให้สะอาด และจัดให้มีแสงสว่างให้เพียงพอ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ดูแล และตรวจตราสถานีบริการ รวมทั้งให้เตรียมความพร้อมของทีมระงับอุบัติภัยด้านน้ำมันเชื้อเพลิง 


ด้านผู้ประกอบการขนส่งน้ำมัน ได้ขอให้กำชับพนักงานขับรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเดินรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยทางถนนและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 


ทั้งนี้ ได้กำชับให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ข้อมูลจาก กระทรวงพลังงาน

ภาพจาก AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง