TNN “เก็บขยะพลาสติกแลกข้าว” โครงการดีๆช่วยทะเลที่ฟิลิปปินส์

TNN

Earth

“เก็บขยะพลาสติกแลกข้าว” โครงการดีๆช่วยทะเลที่ฟิลิปปินส์

“เก็บขยะพลาสติกแลกข้าว” โครงการดีๆช่วยทะเลที่ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์จัด“โครงการขยะพลาสติกแลกข้าว” ที่นอกจากจะมีส่วนช่วยอนุรักษ์ท้องทะเลแล้ว ยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพ

 “โครงการขยะพลาสติกแลกข้าว” ถือกำเนิดขึ้นโดยกลุ่มอาสาสมัครซึ่งมี “ฮูลิโอ เอนดายา” เป็นแกนนำ มีชาวบ้านในเมืองมาบินี ซึ่งไกลจากกรุงมะนิลาให้ความร่วมมือในการเก็บขยะพลาสติกตามชายหาด เพื่อนำไปแลกกับข้าวสาร 1 กิโลกรัมต่อการเก็บขยะ 1 ครั้ง ไม่ว่าจะได้ขยะน้ำหนักเท่าไหร่ก็ตาม


“โครงการขยะพลาสติกแลกข้าว” นี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนหลายแห่ง รวมถึงบริษัทขนาดเล็กที่ต้องการส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ท้องทะเล ในขณะที่เมืองมาบินีเป็นแหล่งดำน้ำชื่อดังตั้งอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมปะการัง ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก แต่ปัจจุบัน กำลังเผชิญปัญหาที่มาจากขยะพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นเต่าที่ติดอวนดักปลาหรือกลืนพลาสติกเข้าไป นอกจากนี้ ยังพบไมโครพลาสติกในปลาทะเลที่ถูกชาวประมงจับจำหน่ายเป็นอาหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงผู้บริโภคด้วย


โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 สามารถเก็บขยะได้แล้วกว่า 4,300 ตัน ถูกนำไปแลกเป็นข้าวสารได้กว่า 2,000 กิโลกรัม ช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยอีกทางหนึ่ง  ชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่า ในแต่ละเดือน สามารถประหยัดค่าข้าวสารได้เกือบครึ่งหนึ่งจากการเก็บขยะไปแลกข้าวตามโครงการนี้


ที่มา:Reutersข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง