TNN พยากรณ์อากาศ 3 - 10 กรกฎาคม 2567 ฝนจะเริ่มกลับมาตกเพิ่มขึ้นอีกครั้ง!

TNN

Earth

พยากรณ์อากาศ 3 - 10 กรกฎาคม 2567 ฝนจะเริ่มกลับมาตกเพิ่มขึ้นอีกครั้ง!

พยากรณ์อากาศ 3 - 10 กรกฎาคม 2567 ฝนจะเริ่มกลับมาตกเพิ่มขึ้นอีกครั้ง!

พยากรณ์อากาศ ฝนสะสมรายวัน 3 - 10 กรกฎาคม 2567 ฝนจะเริ่มกลับมาตกเพิ่มขึ้นอีกครั้ง มีฝนหนักเบาสลับกันบางวัน

กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตผลการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน ทุกๆ 24 ชม. (นับตั้งแต่ 07.00น. ถึง 07.00น.วันรุ่งขึ้น) และลมที่ระดับ 925hPa (750 ม.)10 วันล่วงหน้า ระหว่าง 1-10 ก.ค.67 init. 2024063012 จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป (ECMWF) (วิเคราะห์ตามผลจากแบบจำลองฯ) เฉดสีแดงหมายถึงฝนหนัก สีฟ้าหมายถึงฝนเล็กน้อย : 


ช่วง 1-2 ก.ค.67 ฝนลดลงไปบ้าง แต่ยังคงเกิดขึ้นได้ด้านรับมรสุม และบริเวณภาคเหนือด้านตะวันออก ภาคอีสานตอนบน ใกล้หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน


ช่วง 3-10 ก.ค.67 ฝนจะเริ่มกลับมาตกเพิ่มขึ้นอีกครั้ง การกระจายเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง มรสุมมีกำลังอ่อนถึงปานกลาง มีฝนหนักเบาสลับกันบางวัน

(ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลนำเข้าใหม่)
คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2567

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่

ส่วนในวันที่ 3 - 6 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 37 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 6 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 37 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในวันที่ 30 มิ.ย. และในช่วงวันที่ 4 – 6 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 3 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 30 มิ.ย. และ 5 - 6 ก.ค. 67 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) ในวันที่ 30 มิ.ย. และในช่วงวันที่ 4 – 6 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 3 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 1 – 3 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 4 - 6 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ตั้งแต่จังหวัดระนอง ขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดพังงา ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล ในวันที่ 30 มิ.ย. และในช่วงวันที่ 4 - 6 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 3 ก.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง