TNN พยากรณ์อากาศ 29 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม 2567 พื้นที่ไหนฝนตกหนัก แต่ละภาคมีฝนกี่เปอร์เซ็นต์

TNN

Earth

พยากรณ์อากาศ 29 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม 2567 พื้นที่ไหนฝนตกหนัก แต่ละภาคมีฝนกี่เปอร์เซ็นต์

พยากรณ์อากาศ 29 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม 2567 พื้นที่ไหนฝนตกหนัก แต่ละภาคมีฝนกี่เปอร์เซ็นต์

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 29 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม 2567 เช็กเลยพื้นที่ไหนฝนตกหนัก แต่ละภาคมีฝนกี่เปอร์เซ็นต์

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฏาคม 2567 โดยในช่วงวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2567 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 


ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 5 กรกฏาคม 2567 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้


สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร


ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 3 – 5 กรกฏาคม 2567 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม 


สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย ตลอดช่วง


คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2567


ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ ส่วนในวันที่ 3 - 5 กรกฏาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 37 องศาเซลเซียส


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในช่วงวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2567  มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 5 กรกฏาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 37 องศาเซลเซียส


ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 29  มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 5 กรกฏาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 36 องศาเซลเซียส


ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 29 - 30 มิถุนายน และในช่วงวันที่ 3 - 5 กรกฏาคม 2567  มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 2 กรกฏาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส


ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 –40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส


ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

ในช่วงวันที่ 30 มิถุนายน และในช่วงวันที่ 3 - 5 กรกฏาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 1 – 2 กรกฏาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่

ตั้งแต่จังหวัดระนอง ขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ตั้งแต่จังหวัดพังงา ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส


กรุงเทพและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 29 - 30 มิถุนายน และในช่วงวันที่ 3 - 5 กรกฏาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 2 กรกฏาคม 2567 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียสภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ