TNN คาดการณ์ฤดูไต้ฝุ่นแปซิฟิกปี 67 คาดปีนี้เข้าไทย 1-2 ลูก

TNN

Earth

คาดการณ์ฤดูไต้ฝุ่นแปซิฟิกปี 67 คาดปีนี้เข้าไทย 1-2 ลูก

คาดการณ์ฤดูไต้ฝุ่นแปซิฟิกปี 67 คาดปีนี้เข้าไทย 1-2 ลูก

“พอถึงช่วงกลางปี ต้องจับตาการก่อตัวของพายุบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกกันมากขึ้น เพราะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมนั้น มักจะพบการก่อตัวของพายุอยู่เสมอ คาดว่าจะปีนี้จะมีพายุที่ได้รับการตั้งชื่อทั้งหมด 25 ลูก”

หน่วยงานด้านสภาพอากาศ Tropical Storm Risk ได้คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและทะเลจีนใต้ต่ำกว่าปกติประมาณ 20% เพราะเป็นปีที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปราฏการณ์ลานีญา ซึ่งกระแสลมค้าที่แรงขึ้นจะทำให้การก่อตัวของพายุเป็นไปได้ยากขึ้น โดยคาดว่าจะมีพายุที่ได้รับการตั้งชื่อทั้งหมด 25 ลูก และทวีกำลังแรงเป็นไต้ฝุ่น 15 ลูก และคาดว่าอาจจะทวีกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงประมาณ 7 ลูก ซึ่งปกติแล้วประเทศที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากพายุที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมากที่สุดคือประเทศจีน จากสถิติพบว่าจีนได้รับผลกระทบจากพายุเฉลี่ยประมาณปีละ 16 ลูก รองลงมาคือฟิลิปปินส์ 14 ลูก ญี่ปุ่น 13 ลูก เกาหลีใต้ 6 ลูก เวียดนามประมาณ 6-8 ลูกและประเทศไทยประมาณ 4-5 ลูก ในจำนวนนี้รวมไปถึงพายุที่ส่งผลกระทบทางอ้อมด้วย แต่สำหรับประเทศไทยนั้น ถ้าจะนับพายุที่เคลื่อนเข้าไทยตรง ๆ เลย ปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงฤดูฝนปีนี้จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 1 - 2 ลูก โดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคอีสานและภาคเหนือในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายน ซึ่งหากเข้ามาในช่วงนั้นตามการคาดการณ์ ก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมได้ โดยเฉพาะในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่จะเปลี่ยนผ่านเข้าลานีญา อาจทำให้ปลายปี ปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติได้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง