TNN พยากรณ์ฝนสะสม 24 - 26 มิ.ย. มรสุมค่อนข้างแรง ฝนเพิ่มขึ้นทุกภาค

TNN

Earth

พยากรณ์ฝนสะสม 24 - 26 มิ.ย. มรสุมค่อนข้างแรง ฝนเพิ่มขึ้นทุกภาค

พยากรณ์ฝนสะสม 24 - 26 มิ.ย. มรสุมค่อนข้างแรง ฝนเพิ่มขึ้นทุกภาค

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ฝนสะสมรายวัน 24 - 26 มิ.ย.67 ฝนเพิ่มขึ้นทุกภาค ยังต้องเตรียมรับมือฝนตกหนัก เนื่องจากมรสุมที่พัดปกคลุมมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง

กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตผลการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน ทุกๆ 24 ชม. นับตั้งแต่ 07.00น. ถึง 07.00น.วันรุ่งขึ้น และลมที่ระดับ 925hPa (750 ม.)10 วันล่วงหน้า ระหว่าง 24 มิ.ย.-3 ก.ค.67 init. 2024062312 จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป (ECMWF) (วิเคราะห์ตามผลจากแบบจำลองฯ) : ฝนมาแล้ว (เฉดสีแดงหมายถึงฝนหนัก สีฟ้าหมายถึงฝนเล็กน้อย) มากบ้างน้อยบ้าง การกระจายแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน


ช่วง 24 -27 มิ.ย.67 การกระจายของฝนยังมีต่อเนื่อง ช่วงเย็นถึงค่ำ ยังต้องเตรียมรับมือฝนตกหนัก เนื่องจากมรสุมที่พัดปกคลุมมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง พัดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีแนวร่องมรสุมพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือ ภาคอีสาน ทั้ง 3 ปัจจัยหลักนี้ ทำให้ยังมีฝนตกหนักยังเกิดขึ้นด้านรับมรสุมและใกล้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง 


โดยเฉพาะช่วง 24 - 26 มิ.ย.67  ฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาค ต้องติดตามและเฝ้าระวัง ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออก ภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตราด) และภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา) บริเวณที่มีฝนต้องหาแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้ในยามที่มีฝนน้อย พี่น้องเกษตรกรต้องเตรียมการ


ช่วง 28  มิ.ย.-3 ก.ค.67 ความแรงและการกระจายของฝนลดลง แต่ยังมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางได้บางแห่ง บริเวณด้านรับมรสุม (ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลนำเข้าใหม่)
คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 23 – 27 มิ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 29 มิ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 37 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 23 - 26 มิ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนและด้านตะวันออกในช่วงวันที่ 23 – 25 มิ.ย. 67 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 29 มิ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 23 – 26 มิ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 27 – 29 มิ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 38 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 23 – 26 มิ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 29 มิ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 23 – 25 มิ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว  20 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว  15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในวันที่ 26 - 29 มิ.ย. 67  มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 23 – 26 มิ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 – 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 29 มิ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 36 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 23 – 26 มิ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 29 มิ.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 องศาเซลเซียส

ข่าวแนะนำ