TNN เขื่อนแม่กวงอุดมธารา น้ำในเขื่อนเหลือต่ำกว่าปี 2566 ร้อยละ10

TNN

Earth

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา น้ำในเขื่อนเหลือต่ำกว่าปี 2566 ร้อยละ10

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา น้ำในเขื่อนเหลือต่ำกว่าปี 2566 ร้อยละ10

ผู้อำนวยการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เปิดเผยจาการคาดการณ์ ปีนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเหลือต่ำกว่าปี 2566 ประมาณร้อยละ 10

สถานการณ์น้ำภายในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่น่าเป็นห่วง ล่าสุด นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เผยว่าปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงฯ ปีนี้คาดการณ์น้ำจะต่ำกว่าในปีที่ผ่านมาร้อยละ 10 จากข้อมูลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566  ปริมาณน้ำ 194 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในปีนี้ (2567) คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเก็บกักสูงสุด จำนวน 175 ล้านลูกบาศก์เมตร เชื่อว่า น่าจะเพียงพอต่อการส่งน้ำในฤดูแล้งปีหน้า อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูฝน ทางเขื่อนฯ จะมีการกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด


ทั้งนี้ ได้มีการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำของเขื่อนแม่กวงฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน โดยร่วมกันจัดทำแผนการบริหารส่งน้ำฤดูฝน ปี 2567 เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่โครงการฯ จำนวน 113 ล้านลูกบาศก์เมตร จะเริ่มตั้งแต่ 25 มิถุนายน ถึง 21 พฤศจิกายน 2567  โดยเขื่อนแม่กวงฯ มีปริมาณน้ำ 125 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 47.6  จากความจุของเขื่อน จำนวน 263 ล้านลูกบาศก์เมตร


ที่มา: ศิระ วีรตันตยาภรณ์ จ.เชียงใหม่


ข่าวแนะนำ