TNN "โคราช" ส่อวิกฤตฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

TNN

Earth

"โคราช" ส่อวิกฤตฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

โคราช ส่อวิกฤตฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

“โคราช” ส่อวิกฤตหลังฝนทิ้งช่วงนาน ส่งผลให้เหลือน้ำต้นทุนใช้ผลิตประปาเพียงร้อยละ 35

แม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตามแต่ในหลายพื้นที่ของ จ.นครราชสีมา กลับเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนานหลายสัปดาห์ ทำให้ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำเหลือน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย


ล่าสุดวันนี้ (17 มิ.ย.) ภาพรวมอ่างเก็บน้ำทั้ง 27 แห่ง เหลือปริมาณน้ำรวม 471 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 38  เป็นน้ำใช้การได้ 408 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 35 เท่านั้น  โดยมีอ่างเก็บน้ำที่เหลือน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 อยู่ 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง , อ่างเก็บน้ำหนองกก ,อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน และอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ

โคราช ส่อวิกฤตฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

ภาพ: ปริมาณน้ำในอ่างเหลือน้อย จนเห็นสันดอนทรายโผล่ หลังฝนทิ้งช่วงนานหลายสัปดาห์

ส่วนอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) มีน้ำเก็บกักมากสุด มีน้ำเหลืออยู่ที่ 7.62 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 90.77 เป็นน้ำใช้การได้ 6.67 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 89.60  ถ้าหากฝนยังทิ้งช่วงนานออกไปอีก ไม่มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำฯ คาดว่า จะมีหลายพื้นที่ที่ส่อวิกฤตขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค  ชลประทานจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุม เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ให้นานที่สุด และขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

.

ที่มา: ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 


ข่าวแนะนำ