TNN 16-19 มิ.ย.ทั่วไทยมีฝนตกเล็กน้อย บางพื้นที่อากาศร้อน

TNN

Earth

16-19 มิ.ย.ทั่วไทยมีฝนตกเล็กน้อย บางพื้นที่อากาศร้อน

16-19 มิ.ย.ทั่วไทยมีฝนตกเล็กน้อย บางพื้นที่อากาศร้อน

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้า 16-19มิ.ย.ทั่วไทยมีฝนตกเล็กน้อย การกระจายของฝนยังอาจไม่ทั่วถึง บางพื้นที่อากาศร้อน

ในช่วงวันที่ 16-19 มิ.ย.67 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกำลังแรงขึ้น และอาจมีแนวร่องมรสุม พาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน ทำให้ทั่วไทยฝนมีฝนบางแห่ง การกระจายของฝนยังอาจไม่ทั่วถึง ส่วนใหญ่ยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีตกหนักบางแห่ง ด้านรับมรสุม บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออก (จันทบุรี  ตราด) ฝนยังตกไม่สม่ำเสมอ บางพื้นที่อากาศร้อน ฝนน้อย ส่วนคลื่นลมในทะเลทั้ง 2 ฝั่ง แรงขึ้นบ้าง ความสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ในช่วง 20 -25 มิ.ย.67 แนวโน้มการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้นในทุกภาค และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านรับมรสุม ต้องติดตามและเฝ้าระวัง โดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออก ภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตราด) และภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา)  เนื่องจากมรสุมมีกำลังปานกลางถึงค่อข้างแรงประกอบมีร่องมรสุมพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือ ภาคอีสาน
.
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง