TNN ร่องมรสุม-มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตัวการทำทั่วไทยฝนเพิ่มขึ้น

TNN

Earth

ร่องมรสุม-มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตัวการทำทั่วไทยฝนเพิ่มขึ้น

ร่องมรสุม-มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตัวการทำทั่วไทยฝนเพิ่มขึ้น

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีฝนชุกคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุม ซึ่งจะมีอิทธิพลกับประเทศไทยไปตลอดทั้งฤดูฝนนี้

ตัวการสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีฝนชุกในช่วงฤดูฝน คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ ร่องมรสุม สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นจะเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคม โดยลมตัวนี้มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้บริเวณมหาสมุทรอินเดีย โดยจะนำมวลความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียพัดผ่านทะเลอันดามันเข้ามาสู่ประเทศไทย ทำให้มีเมฆมากและฝนชุก โดยเฉพาะบริเวณตามชายฝั่งทะเลและเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าพื้นที่อื่น ส่วนอีกตัวการคือ ร่องมรสุม หรือเรียกอีกอย่างว่าร่องความกดอากาศต่ำนั้น เมื่อพาดผ่านไปพื้นที่ไหนบริเวณนั้นจะมีฝนตก โดยปกติจะเคลื่อนมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยช่วงเดือนพฤษภาคม หลังจากนั้นเดือนมิถุนายนจะเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ แล้วก็จะเคลื่อนขึ้นไปทางตอนใต้ของจีนและตอนเหนือของเวียดนามช่วงเดือนกรกฎาคม ทำให้ช่วงเวลานั้นบ้านเราฝนจะน้อยหรือเป็นช่วงที่เรียกว่าฝนทิ้งช่วง จากนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคมร่องมรสุมก็จะเคลื่อนกลับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยอีกครั้ง หรือถ้าหากในช่วงที่มีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาบริเวณทะเลจีนใต้ ร่องมรสุมนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นทางเดินให้พายุเคลื่อนเข้าสู่บ้านเรามาตามแนวร่องมรสุมด้วย ซึ่งหลังจากนี้ไปบ้านเราก็จะได้รับอิทธิพลจากทั้ง 2 ตัวการนี้มากขึ้น ทำให้ช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม ประเทศไทยจะมีฝนชุกนั่นเอง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง