TNN คาด “ไข้หวัดใหญ่” พีคสุดมิ.ย.-ส.ค. กทม. ป่วยทะลุ 21,000 คนแล้ว

TNN

Earth

คาด “ไข้หวัดใหญ่” พีคสุดมิ.ย.-ส.ค. กทม. ป่วยทะลุ 21,000 คนแล้ว

คาด “ไข้หวัดใหญ่” พีคสุดมิ.ย.-ส.ค. กทม. ป่วยทะลุ 21,000 คนแล้ว

เตือนฤดูฝนนี้ ระวังป่วย “ไข้หวัดใหญ่” คาดพีคสุด มิ.ย.-ส.ค. ครึ่งปีแรกชาวกทม. ป่วยพุ่งทะลุ 21,000 กว่าคนแล้ว

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในกรุงเทพฯมีลักษณะติดเชื้อตามฤดูกาล (Seasonality) ซึ่งคาดว่าจำนวนการป่วยรายสัปดาห์จะยังเพิ่มขึ้น และน่าจะสูงสุดในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค. เป็นสายพันธุ์ JN.1 ปัจจุบันอัตราป่วยตาย อยู่ที่ 0.02% ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงสายพันธุ์เดลต้า (CFR ที่ 2.16% ณ มิ.ย. 64) บ่งชี้ว่าความรุนแรงของโรคลดลง เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันในระดับประชากร ร่วมกับสายพันธุ์ไม่รุนแรง

ส่วนภาพรวมภาระโรค ยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาเชิงระบบการดูแลรักษาพยาบาล โรงพยาบาลยังมีศักยภาพสูงในการดูแลผู้ป่วย อัตราป่วยตายในกลุ่มผู้ป่วยในลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2566 สำนักอนามัย จึงเน้นย้ำให้ประชาชนดูแลสุขอนามัย สวมหน้ากากอนามัย พบแพทย์หากมีอาการรุนแรง และหลีกเลี่ยงการนำเชื้อไปสู่กลุ่มเปราะบาง

ส่วนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในกรุงเทพฯ ปี 2567 มีผู้ป่วย จำนวน 21,406 ราย จากจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า สูงกว่าปี 2566 และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และพบผู้เสียชีวิต 2 ราย รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาล คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงเดือนก.ค.-ส.ค. อัตราป่วยสูงสุดพบในเด็กวัยเรียน อายุ 5-14 ปี การระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ ส่วนใหญ่พบในเรือนจำ โรงเรียน และสถานปฏิบัติธรรม

สายพันธุ์ที่พบ มีทั้งไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B ซึ่งปัจจุบันมีการรณรงค์เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล พร้อมประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนประชาชนในเรื่องการป้องกันโรค และการแพร่กระจายเชื้อ โดยเน้นการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่

ที่มา: สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง