TNN วิจัยชี้ภาวะโลกร้อนทำสัตว์สูญพันธุ์เร็วขึ้น

TNN

Earth

วิจัยชี้ภาวะโลกร้อนทำสัตว์สูญพันธุ์เร็วขึ้น

วิจัยชี้ภาวะโลกร้อนทำสัตว์สูญพันธุ์เร็วขึ้น

“ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตสัตว์บนโลกใบนี้มากมาย ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอนาคต”

ข้อมูลจาก IPCC หรือ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดการณ์ว่า หากอุณหภูมิโลกสูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส อาจทำให้สัตว์บกเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงถึง 14 % หากอุณหภูมิสูงขึ้นระดับ 2 องศาเซลเซียส ความเสี่ยงอยู่ที่ 18 % และความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 29 % หากโลกร้อนขึ้น 3 องศาเซลเซียส และเสี่ยงสูงถึง 39 % หากโลกร้อนขึ้น 4 องศาเซลเซียส และสูงถึง 48 % หากโลกร้อนขึ้น 5 องศาเซลเซียส ส่วนสัตว์น้ำ มีข้อมูลจากทางกรีนพีซ พบว่า มหาสมุทรบริเวณรอบๆ เส้นศูนย์สูตรเริ่ม “ร้อน” เกินไปสำหรับสัตว์ทะเลหลายชนิด พวกมันจะไม่รอดหากอาศัยอยู่ในน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิสูงเกินไปสัตว์ทะเลจึงจำเป็นต้องอพยพเพื่อหาแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีอุณหภูมิเหมาะสมกับการใช้ชีวิต พวกมันเริ่มย้ายขึ้นมาใกล้กับขั้วโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้จำนวนสัตว์ที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรลดลง ส่วนสัตว์ที่อยู่บริเวณขั้วโลกต่างก็ได้รับผลกระทบรุนแรง ทั้งหมีขั้วโลก เพนกวิน ที่ต้องอาศัยแผ่นน้ำแข็งในการดำรงชีวิต หากโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆ น้ำแข็งละลายก็จะกระทบต่อวิถีชีวิตและวงจรการสืบพันธุ์ของพวกมัน ก็จะเห็นว่า สัตว์หลายชนิดทีเดียวที่กำลังถูกวิกฤติสภาพภูมิอากาศคุกคาม วิถีชีวิตเปลี่ยนไป ทำให้มันต้องสูญเสียทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยและระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ในอนาคต

ข่าวแนะนำ