TNN “โคราช” ลำน้ำมูลลดฮวบ แห้งขอดหลายจุด ชาวบ้านเสี่ยงขาดน้ำใช้ เร่งหาแหล่งน้ำสำรองช่วยเหลือชาวบ้าน

TNN

Earth

“โคราช” ลำน้ำมูลลดฮวบ แห้งขอดหลายจุด ชาวบ้านเสี่ยงขาดน้ำใช้ เร่งหาแหล่งน้ำสำรองช่วยเหลือชาวบ้าน

“โคราช” ลำน้ำมูลลดฮวบ แห้งขอดหลายจุด ชาวบ้านเสี่ยงขาดน้ำใช้ เร่งหาแหล่งน้ำสำรองช่วยเหลือชาวบ้าน

“โคราช” ลำน้ำมูลลดฮวบ แห้งขอดหลายจุด ชาวบ้านเสี่ยงขาดน้ำใช้ นายอำเภอพิมาย เร่งหาแหล่งน้ำสำรองช่วยเหลือชาวบ้าน

สถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลช่วงที่ไหลผ่านบ้านสัมฤทธิ์ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ระดับน้ำลดลงจนแห้งขอด เกิดสันดอนดินทรายโผล่กลางลำน้ำหลายจุด สาเหตุจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดต่อส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากลำน้ำมูลเป็นแหล่งน้ำหลักที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และใช้เพาะปลูก หลายจุดระดับน้ำลดต่ำจนไม่สามารถสูบน้ำดิบขึ้นมาผลิตประปาได้  เช่นเดียวกับที่บ้านกล้วย ต.ดงใหญ่ ระดับน้ำมูลลดต่ำลง ใกล้แห้งขอดชาวบ้านเสี่ยงขาดแคลนน้ำใช้  
“โคราช” ลำน้ำมูลลดฮวบ แห้งขอดหลายจุด ชาวบ้านเสี่ยงขาดน้ำใช้ เร่งหาแหล่งน้ำสำรองช่วยเหลือชาวบ้าน
ภาพลำน้ำมูลแห้งขอดสันดอนทรายโผล่ ปัญหาจากภัยแล้ง


นายอำเภอพิมาย ติดตามแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ลงพื้นที่ตรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองแล้งเฒ่า ต.โบสถ์ ซึ่งยังเหลือน้ำกักเก็บประมาณร้อยละ 30 ของความจุ เตรียมปล่อยน้ำลงสู่คลองสายเพื่อให้ชาวบ้านตำบลโบสถ์ได้ใช้อุปโภค-บริโภค แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นกรณีเร่งด่วน คาดว่าปริมาณน้ำที่ยังเหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ำหนองแล้งเฒ่า และเหนือเขื่อนพิมาย จะเพียงพอใช้ผลิตน้ำประปาให้ชาวบ้านได้ใช้จนสิ้นสุดฤดูแล้งนี้
.
ที่มา: ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ จ.นครราชสีมา

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง