TNN online ไทยเตรียมเข้าสู่ “ฤดูหนาว” เริ่มปลายต.ค.นี้

TNN ONLINE

Earth

ไทยเตรียมเข้าสู่ “ฤดูหนาว” เริ่มปลายต.ค.นี้

ไทยเตรียมเข้าสู่ “ฤดูหนาว” เริ่มปลายต.ค.นี้

“เดือนตุลาคมนี้ เป็นเดือนที่จะเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่”

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ปีนี้ฤดูหนาวจะเริ่มต้นประมาณปลายเดือนตุลาคมและสิ้นสุดประมาปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่เข้าปกคลุมตอนบนของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเปลี่ยนทิศเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ช่วงกลางเดือนอากาศแปรปรวน ไม่แน่นอน มีทั้งอากาศเย็น และฝนฟ้าคะนองได้ โดยภาคเหนือ และอีสานอากาศจะเริ่มเย็นก่อน ส่วนภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกอากาศจะเย็นช้ากว่า ลักษณะอากาศในฤดูหนาวพิจารณาจากอุณหภูมิต่ำสุดของแต่ละวัน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ อากาศเย็น อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 18.0 – 22.9 องศา อากาศค่อนข้างหนาว อุณหภูมิ 16.0 – 17.9 องศา อากาศหนาว อุณหภูมิระหว่าง 8.0 – 15.9 องศา ส่วนอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกว่า 7.9 องศา คาดว่าช่วงเช้าๆของเดือนนี้ หลายจังหวัดจะเริ่มมีอากาศเย็นกันแล้ว ส่วนตามยอดดอยของภาคเหนือ และยอดภูตามภาคอีสาน อากาศจะเริ่มหนาวแล้ว สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน อากาศจะเย็นก่อนภาคอื่นๆ ฝนลดลง และมีหมอกในตอนเช้าด้วย ส่วนตอนกลางวันอากาศยังร้อนได้อยู่ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอาจทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันต้องดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็กและผู้ที่มีโรคประจำตัว

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง