TNN online "พายุลูกใหม่" อัปเดตเส้นทาง ไต้ฝุ่นโคอินุ ไทยเจอฝนตกหนักเพราะอะไร?

TNN ONLINE

Earth

"พายุลูกใหม่" อัปเดตเส้นทาง ไต้ฝุ่นโคอินุ ไทยเจอฝนตกหนักเพราะอะไร?

พายุลูกใหม่ อัปเดตเส้นทาง ไต้ฝุ่นโคอินุ ไทยเจอฝนตกหนักเพราะอะไร?

พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตเส้นทาง "พายุโคอินุ" กำลังเคลื่อนตัวผ่านทางตอนใต้ของเกาะไต้หวัน ไขข้อสงสัยไทยเจอฝนช่วงนี้เกิดจากอะไร

พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตเส้นทาง "พายุโคอินุ" กำลังเคลื่อนตัวผ่านทางตอนใต้ของเกาะไต้หวัน ไขข้อสงสัยไทยเจอฝนช่วงนี้เกิดจากอะไร


เพจเฟซบุ๊ก Weatherradio กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนใกล้เกาะไต้หวัน เช้าวันนี้ (5/10/66) โดย พายุไต้ฝุ่น"โคอินุ (KOINU)" เช้าวันนี้กำลังเคลื่อนตัวผ่านทางตอนใต้ของเกาะไต้หวัน และเคลื่อนตัวทางตะวันตกมุ่งไปทางตอนใต้ของประเทศจีนแถบมณฑลกวางตุ้งและเกาะฮ่องกง  คาดว่าจะอ่อนกำลังลงอีก จะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศของประเทศไทย เนื่องจากมีมวลกาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ทำให้พายุอ่อนกำลังลงในช่วงดังกล่าว  


ส่วนฝนที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้มาจากร่องมรสุมที่ยังพาดผ่านประเทศไทย และหย่อมความกดอากาศต่ำ (L) ยังต้องติดตามเป็นระยะ ไม่น่ากังวลเรื่องพายุ แต่ขอให้เฝ้าระวังฝนที่จะตกต่อเนื่องและตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำ 


โดยช่วง 5-9 ต.ค.66 บริเวณภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง (กทม.และปริมณฑล) และภาคตะวันออก  ช่วง 10-14 ต.ค.66 ดังนั้นระยะนี้อากาศจึงมีความแปรปวรนสูง

 (ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้าใหม่ ภายใต้เงื่อนไขของปีที่เกิดปรากฎการณ์เอลนีโญ ซึ่งทำให้สภาวะฝนและพายุเปลี่ยนแปลงไป ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ)พายุลูกใหม่ อัปเดตเส้นทาง ไต้ฝุ่นโคอินุ ไทยเจอฝนตกหนักเพราะอะไร? ภาพจาก กรมอุตุฯ

 


พายุลูกใหม่ อัปเดตเส้นทาง ไต้ฝุ่นโคอินุ ไทยเจอฝนตกหนักเพราะอะไร? ภาพจาก กรมอุตุฯ

 


ภาพจาก Weatherradio กรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง