TNN online เตือน! 5 จังหวัดเสี่ยง "ภัยแล้ง" สูงสุด พบค่าความชื้นในดินทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

TNN ONLINE

Earth

เตือน! 5 จังหวัดเสี่ยง "ภัยแล้ง" สูงสุด พบค่าความชื้นในดินทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

เตือน! 5 จังหวัดเสี่ยง ภัยแล้ง สูงสุด พบค่าความชื้นในดินทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

GISTDA สรุปพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง พบค่าความชื้นในดินทั้งประเทศเพิ่มขึ้น 1.8% เตือน 5 จังหวัดเฝ้าระวังสูงสุด

GISTDA สรุปพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง พบค่าความชื้นในดินทั้งประเทศเพิ่มขึ้น 1.8% เตือน 5 จังหวัดเฝ้าระวังสูงสุด 


GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สรุปพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ พบค่าความชื้นในดินทั้งประเทศเพิ่มขึ้น 1.8% ในขณะที่ยังพบพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังการเกิดภัยแล้งระดับสูงมากในพื้นที่ 17 จังหวัด 29 อำเภอ


จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุด 5 อันดับแรก 


จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุด 5 อันดับแรก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดลำพูน


สำหรับการสรุปสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง GISTDA ได้วิเคราะห์และติดตามรายสัปดาห์ เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนเกษตรกรเกี่ยวกับแนวโน้มปัญหาของน้ำต่อภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง


เตือน! 5 จังหวัดเสี่ยง ภัยแล้ง สูงสุด พบค่าความชื้นในดินทั้งประเทศเพิ่มขึ้นข้อมูลจาก GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง