TNN online คาดการณ์ฝนเดือนก.ย.66

TNN ONLINE

Earth

คาดการณ์ฝนเดือนก.ย.66

คาดการณ์ฝนเดือนก.ย.66

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าเดือนกันยนยนนี้เป็นเดือนที่จะมีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุดในรอบปี

เพราะว่าช่วงนี้บ้านเราได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมหรือร่องฝนที่จะเลื่อนมาพาดผ่านบริเวณภาคอีสานตอนล่าง ภาคกลางตอนบน เมื่อร่องมรสุมเลื่อนไปพาดผ่านบริเวณไหน บริเวณนั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวัน นอกจากนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงต่อเนื่อง ทำให้ฝนตกชุกในหลายพื้นที่ และตลอดเดือนนี้ ต้องระวังการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อน ในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก พายุจะมีทิศทางเคลื่อนตัวไปทางทะเลจีนใต้ และมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยตอนบน จะทำให้บ้านเรามีฝนตกหนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่พายุเคลื่อนผ่าน อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมถึงน้ำลิ้นตลิ่งในหลายพื้นที่ สำหรับปริมาณฝนในเดือนนี้ พื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดคือ ภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออก คาดว่าจะมีฝนถึง 330-380 มม. เพราะเป็นพื้นที่รับลมมรสุมตลอดทั้งเดือน ตามมาด้วยกรุงเทพและปริมณฑล 300-350 มิลลิเมตร เดือนนี้ต้องระวังน้ำท่วมขังตามถนน ภาคอีสาน 220-270 มิลลิเมตร ภาคกลาง 210-260 มิลลิเมตร ภาคเหนือ 210-250 มิลลิเมตร เพราะเป็นพื้นที่ที่ร่องมรสุมพาดผ่าน ส่วนพื้นที่ที่มีฝนน้อยที่สุด คือ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประมาณ 130-170 มิลลิเมตร เกษตรกรก็ต้องวางแผนกักเก็บน้ำในระยะนี้จะได้มีน้ำอย่างเพียงพอใช้ในฤดูแล้ง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง