TNN online เตือน 8 จังหวัด! ระดับน้ำใน "แม่น้ำโขง" มีแนวโน้มสูงขึ้น 10-15 ส.ค.นี้

TNN ONLINE

Earth

เตือน 8 จังหวัด! ระดับน้ำใน "แม่น้ำโขง" มีแนวโน้มสูงขึ้น 10-15 ส.ค.นี้

เตือน 8 จังหวัด! ระดับน้ำใน แม่น้ำโขง มีแนวโน้มสูงขึ้น 10-15 ส.ค.นี้

ปภ.แจ้ง 8 จังหวัด เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ช่วงวันที่ 10 – 15 ส.ค. 66

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 13/2566 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 แจ้งว่า มีปริมาณฝนตกหนักสะสมในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง และบริเวณแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบนและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ ทำให้ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมาก 


ส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่แม่น้ำโขงตอนล่าง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2566 ดังนี้


-สถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีระดับน้ำ 5.42 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7.38 เมตร เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.40 - 0.60 เมตร

-สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ปัจจุบันมีระดับน้ำ 12.26 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3.74 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ประมาณ 2.00 - 2.50 เมตร

-สถานีหนองคาย จังหวัดหนองคาย ปัจจุบันมีระดับน้ำ 8.35 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 5.05 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น 2.50 - 3.50 เมตร

-สถานีนครพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบันมีระดับน้ำ 9.46 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 2.54 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น 2.50 - 3.50 เมตร และคาดการณ์ระดับน้ำจะมีแนวโน้มล้นตลิ่ง ในช่วงวันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2566

-สถานีมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันมีระดับน้ำ 8.98 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3.52 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น 2.00 - 2.50 เมตร

-สถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันมีระดับน้ำ 10.60 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3.90 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น 1.00 - 1.50 เมตร


กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) จึงขอให้ จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือน ให้ประชาชนในพื้นที่ที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงทราบ รวมทั้งกำชับผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าวติดตามเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขง


ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และหากความเดือดร้อนจากสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงโทรแจ้งสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป


เตือน 8 จังหวัด! ระดับน้ำใน แม่น้ำโขง มีแนวโน้มสูงขึ้น 10-15 ส.ค.นี้


ภาพจาก ผู้สื่อข่าวมุกดาหาร

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง