TNN online ฝนตกหนัก! กรมอุตุฯกางแผนที่เสี่ยงภัย 34 จังหวัดรับมือ ถึง 18.00 น.พรุ่งนี้

TNN ONLINE

Earth

ฝนตกหนัก! กรมอุตุฯกางแผนที่เสี่ยงภัย 34 จังหวัดรับมือ ถึง 18.00 น.พรุ่งนี้

ฝนตกหนัก! กรมอุตุฯกางแผนที่เสี่ยงภัย 34 จังหวัดรับมือ ถึง 18.00 น.พรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนภัย 34 จังหวัดรับมือ "ฝนตกหนัก" ตั้งแต่วันนี้ถึง 18.00 น. วันพรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนภัย 34 จังหวัดรับมือ "ฝนตกหนัก" ตั้งแต่วันนี้ถึง 18.00 น. วันพรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศวันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ในช่วงวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 66 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากในภาคใต้ฝั่งตะวันตก 


สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมต 


ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 5 ก.ค. 66 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร


ล่าสุด กรมอุตุฯ ได้พยากรณ์อากาศเปิดแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย ฝนตกหนักถึงหนักมาก วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันนี้ถึงเวลา 18.00 น. วันพรุ่งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้


-พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก ระดับ (สีเหลือง) ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย ชัยภูมิ ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทุบรี ตราด ระนอง สุราษฏ์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ยะลา นราธิวาส ฝนตกหนัก! กรมอุตุฯกางแผนที่เสี่ยงภัย 34 จังหวัดรับมือ ถึง 18.00 น.พรุ่งนี้ ภาพจาก กรมอุตุฯ

 คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566


ภาคเหนือ


ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ในช่วงวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 37 องศาเซลเซียส


ภาคกลาง


ในช่วงวันที่ 29 – 30 มิ.ย. และ 4 - 5 ก.ค. 66 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 1 – 3 ก.ค. 66 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 37 องศาเซลเซียส


ภาคตะวันออก


ในช่วงวันที่ 29 มิ.ย. และ 4 – 5 ก.ค. 66 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 30 มิ.ย. และ 1 – 3 ก.ค. 66 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส


ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)


มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 -60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 66 ในช่วงวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 66 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 5 ก.ค. 66 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส


ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)


มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 66

ในช่วงวันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 66 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.ค. 66 ตั้งแต่ จ.ระนอง ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ตั้งแต่ จ.พังงา ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 35 องศาเซลเซียส


กรุงเทพและปริมณฑล


ในช่วงวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 66 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 2 – 5 ก.ค. 66 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 27 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 37 องศาเซลเซียส


ที่มา กรมอุตุฯ

ภาพจาก กรมอุตุฯ/TNN Onlline


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง