TNN online เผยภาพ “โสกเหลืองแม่เมย” พืชหายากชนิดใหม่ของโลก

TNN ONLINE

Earth

เผยภาพ “โสกเหลืองแม่เมย” พืชหายากชนิดใหม่ของโลก

เผยภาพ “โสกเหลืองแม่เมย”  พืชหายากชนิดใหม่ของโลก

Environment: เพจ อุทยานแห่งชาติสาละวิน - Salawin National Park ได้เผยภาพ “โสกเหลืองแม่เมย” พืชหายากชนิดใหม่ของโลก ซึ่งออกดอกสวยงามในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวินลาดตระเวนเชิงคุณภาพ พบ "โสกเหลืองแม่เมย" ซึ่งเป็นพืชหายากชนิดใหม่ของโลก โดยได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกเมื่อปี 2564


สำหรับ "โสกเหลืองแม่เมย" พืชหายากชนิดใหม่ของโลกนั้น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ทางเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เผยแพร่ข่าวดีเรื่องการการค้นพบ "พืชชนิดใหม่ของโลก" ซึ่งออกดอกสวยงามในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน เป็นการค้นพบของนายวิทยา ปองอมรกุล ดร.ประทีป ปัญญาดี นายนัทธี เมืองเย็น นักพฤกษศาสตร์จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และดร.อังคณา อินตา จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ร่วมกันศึกษาและตรวจสอบลักษณะของพืชชนิดนี้อย่างละเอียด และพบว่า "โสกเหลืองแม่เมย" เป็นพืชชนิดใหม่ของโลก


ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ให้ข้อมูลว่า จริงๆแล้วชาวกะเหรี่ยงในแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่รู้จักและใช้ประโยชน์ต้นไม้ชนิดนี้มานานแล้ว โดยชาวกะเหรียงนำฝักมาย่างไฟแล้วนำเมล็ดมาต้มก่อนนำไปตำเป็นส่วนประกอบของน้ำพริกรับประทานได้ นอกจากนี้เปลือกต้นของพืชชนิดนี้ ยังใช้เป็นสีย้อมผ้าให้สีแดงอีกด้วย โดยในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ก็พบมีการกระจายพันธุ์อยู่ในพื้นที่ ตามบริเวณริมห้วย ลำธาร 


ทั้งนี้การลาดตระเวนและพบ "โสกเหลืองแม่เมย" ในครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าในพื้นที่ยังมีความสมบูรณ์ และเป็นพื้นที่ที่พืชชนิดใหม่ของโลกเจริญเติบโตอยู่ ซึ่งในพื้นที่ก็มีการป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง


เผยภาพ “โสกเหลืองแม่เมย”  พืชหายากชนิดใหม่ของโลก


เผยภาพ “โสกเหลืองแม่เมย”  พืชหายากชนิดใหม่ของโลก


เผยภาพ “โสกเหลืองแม่เมย”  พืชหายากชนิดใหม่ของโลก


เผยภาพ “โสกเหลืองแม่เมย”  พืชหายากชนิดใหม่ของโลกที่มา/ภาพ : อุทยานแห่งชาติสาละวิน - Salawin National Park_____

ติดตามข่าวสภาพอากาศ และเช็กจุดฝนตก น้ำท่วม ถนนรถติด ผ่าน TNN EARTH

Website : https://bit.ly/3MXvq5I 

Youtube : https://bit.ly/3MZUVmK

TikTok : https://bit.ly/3naJL4p

Facebook : https://bit.ly/3bxVMy0

Line : https://lin.ee/rPHmFpD

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง