TNN online ลูกที่ 2 ! กรมอุตุฯประกาศ "พายุโซนร้อน MAWAR" บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก

TNN ONLINE

Earth

ลูกที่ 2 ! กรมอุตุฯประกาศ "พายุโซนร้อน MAWAR" บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก

ลูกที่ 2 ! กรมอุตุฯประกาศ พายุโซนร้อน MAWAR บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเรื่องพายุลูกที่ 2 พายุโซนร้อน "MAWAR" บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก กระทบไทยไหม เช็กเลยที่นี่

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเรื่องพายุลูกที่ 2 พายุโซนร้อน "MAWAR" บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก กระทบไทยไหม เช็กเลยที่นี่


พยากรณ์อากาศวันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเรื่องพายุลูกที่ 2 พายุโซนร้อน "MAWAR" บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก (ตั้งชื่อโดยประเทศมาเลเซีย หมายถึงกุหลาบ) ของการนับจำนวนพายุของ RSMC โตเกี่ยว ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยคาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ภาคเหนือ
ในวันที่ 20 - 21 พ.ค. 66 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ลมตะวันตก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 39 องศาเซลเซียส
ส่วนในวันที่ 22 - 26 พ.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 37 องศาเซลเซียส


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วงวันที่ 20 – 21 พ.ค. 66 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 – 40 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 22 – 26 พ.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 37 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง
ในช่วงวันที่ 20 - 21 พ.ค. 66 อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ลมตะวันตก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 – 40 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 22 – 26 พ.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 37 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก
ในช่วงวันที่ 20 - 21 พ.ค. 66 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลืนสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 22 – 26 พ.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 26 พ.ค. 66 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 38 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 26 พ.ค. 66 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล
ในช่วงวันที่ 20 - 21 พ.ค. 66 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 27 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 22 – 26 พ.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 26 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.

ที่มา ข้อมูล-ภาพจาก กรมอุตุฯ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง