TNN online พยากรณ์อากาศ 5 จังหวัดปาดเหงื่อ "ดัชนีความร้อน" 17 พ.ค. อยู่ในระดับอันตราย!

TNN ONLINE

Earth

พยากรณ์อากาศ 5 จังหวัดปาดเหงื่อ "ดัชนีความร้อน" 17 พ.ค. อยู่ในระดับอันตราย!

พยากรณ์อากาศ 5 จังหวัดปาดเหงื่อ ดัชนีความร้อน 17 พ.ค. อยู่ในระดับอันตราย!

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน 17 พฤษภาคม 2566 มี 5 จังหวัดทะลุ 43 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน 17 พฤษภาคม 2566  มี 5 จังหวัดทะลุ 43 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย


กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน ตั้งแต่วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่


ระดับเฝ้าระวัง 27-32 องศาเซลเซียส (สีเขียว) ทำให้อ่อนเพลียวิงเวียน คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัวจากการสัมผัสความ หรือ ออกกำลังกาย หรือการใช้แรงงานกลางแจ้งท่ามกลางอากาศร้อน


ระดับเตือนภัย 32-41 องศาเซลเซียส (สีเหลือง) เกิดภาวะตะคริวจากความร้อน และเกิดอาการเพลียแดด หากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน


ระดับเตือนภัย 41-54 องศาเซลเซียส (สีส้ม) มีอาการตะคริวที่น่อง ต้นขา หน้าท้อง หรือไหล่ ทำให้ปวดเกร็ง มีอาการเพลียแดด และอาจเกิดภาวะลมแดด หรือ ฮีทสโตรก หากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน


ระดับเตือนภัย มากกว่า 54 องศาเซลเซียส (สีแดง) เกิดภาวะลมแดด หรือ ฮีทสโตรก


จังหวัดที่มีค่าดัชนีความร้อนสูงสุด (°C) รายภาค


-วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ได้แก่ เพชรบูรณ์ (47.3 องศาเซลเซียส) โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (43.7 องศาเซลเซียส) บางนา กทม. (52.4 องศาเซลเซียส) ชลบุรี (51.9 องศาเซลเซียส) ภูเก็ต (52.26 องศาเซลเซียส)

พยากรณ์อากาศ 5 จังหวัดปาดเหงื่อ ดัชนีความร้อน 17 พ.ค. อยู่ในระดับอันตราย! ภาพจาก กรมอุตุฯ

 

ดัชนีความร้อน คือ 


อุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในขณะนั้น ว่า อากาศร้อนเป็นอย่างไร หรือ อุณหภูมิที่ปรากฎในขณะนั้นเป็นเช่นไร โดยค่าดัชนีความร้อนนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อระความเสี่ยงที่ร่างกายจะได้รับ ผลกระทบจากความร้อนได้


คำแนะนำสุขภาพ 


สังเกตอาการตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรลดเลิกกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็นควรสวมหมวก แว่นกันแดด สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี หากทำงานกลางแจ้งควรทำงานเป็นกลุ่ม หลีกเลี่ยงดื่มชา กาแฟ สุรา น้ำอัดลม ควรดื่มน้ำสะอาดบ่อย 

สำคัญ เตรียมเบอร์โทรศัพท์ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือ 1669

ภาพจาก AFP/กรมอุตุฯ


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง