TNN online เปิดสถิติเส้นทางพายุพ.ค. ด้านตะวันตกของไทยเสี่ยงสุด

TNN ONLINE

Earth

เปิดสถิติเส้นทางพายุพ.ค. ด้านตะวันตกของไทยเสี่ยงสุด

เปิดสถิติเส้นทางพายุพ.ค. ด้านตะวันตกของไทยเสี่ยงสุด

“สำหรับเดือนพฤษภาคมนั้น เป็นเดือนที่ประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน และอาจจะเริ่มมีสัญญาณของพายุที่จะเคลื่อนเข้าไทยมากขึ้นตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป โดยพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดในเดือนนี้คือด้านตะวันตกของประเทศ”

จากสถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในรอบ 71 ปี นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2494-2565 พบว่า เดือนพฤษภาคม เคยมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งหมด 7ลูก เป็นระดับดีเปรสชัน 6 ลูก และโซนร้อน 1 ลูก ถือว่ายังเป็นเดือนที่มีพายุเคลื่อนเข้าบ้านเราไม่มากเท่าไหร่ ซึ่งเดือนที่พายุเคลื่อนเข้าไทยมากที่สุดนั้นจะอยู่ช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม โดยในเดือนพฤษภาคมนั้น พายุหมุนเขตร้อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่บ้านเรา ส่วนมากมักจะมีแหล่งกำเนิดบริเวณอ่าวเบงกอล หรือทะเลอันดามัน แล้วค่อยเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเมียนมาร์ก่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางฝั่งตะวันตก พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากพายุในเดือนนี้ส่วนมากจะเป็นด้านตะวันตกของประเทศ ไล่ตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลงมาจนถึงประจวบคีรีขันธ์ ส่วนพายุที่มีแหล่งกำเนิดบริเวณทะเลจีนใต้ก็อาจเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านตะวันออกได้ โดยจะเคลื่อนผ่านเวียดนามและลาวมาเข้าบ้านเราแถวภาคอีสานตอนบน แต่เส้นทางนี้จะพบได้น้อยกว่าเส้นทางแรก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง