TNN online ระอุแน่! เปิดพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน 13-14 เม.ย.66

TNN ONLINE

Earth

ระอุแน่! เปิดพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน 13-14 เม.ย.66

ระอุแน่! เปิดพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน 13-14 เม.ย.66

Weather: สงกรานต์นี้ระอุแน่! กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน 13-14 เม.ย.66 อยู่ในระดับอันตรายทุกภาค สูงที่สุดอยู่ที่เขตบางนา กทม. ร้อนจัด 53.9 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน ตั้งแต่วันที่ 13-14 เมษายน 2566 เตือนหลายจังหวัดอยู่ในระดับอันตราย (สีส้ม) อาจเกิด ภาวะฮีทสโตรก หรือภาวะลมแดดได้โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่


ระดับเฝ้าระวัง 27-31.9 องศาเซลเซียส (สีเขียว) ทำให้อ่อนเพลียวิงเวียน คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัวจากการสัมผัสความ ออกกำลังกาย หรือการใช้แรงงานกลางแจ้งท่ามกลางอากาศร้อน


ระดับเตือนภัย 32-40.9 องศาเซลเซียส (สีเหลือง) เกิดภาวะตะคริวจากความร้อน และเกิดอาการเพลียแดด หากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน


ระดับอันตราย 41-53.9 องศาเซลเซียส (สีส้ม) มีอาการตะคริวที่น่อง ต้นขา หน้าท้อง หรือไหล่ ทำให้ปวดเกร็ง มีอาการเพลียแดด และอาจเกิดภาวะลมแดด หรือ ฮีทสโตรก หากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน


ระดับอันตรายมาก มากกว่า 50 องศาเซลเซียส ระวังการเกิดภาวะลมแดด (Heat stroke)


สำหรับดัชนีความร้อนคือ อุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ว่าขณะนั้นอากาศร้อนเป็นอย่างไร หรืออุณหภูมิที่ปรากฏในขณะนั้นเป็นเช่นไร โดยการนำเอาอุณหภูมิของอากาศที่ตรวจวัดได้จริง และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ มาทำการวิเคราะห์หาค่าที่เป็นตัวแทนของอุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในสภาพอากาศขณะนั้น 


ระอุแน่! เปิดพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน 13-14 เม.ย.66____

ติดตามข่าวสภาพอากาศ และเช็กจุดฝนตก น้ำท่วม ถนนรถติด ผ่าน TNN EARTH

Website : https://bit.ly/3MXvq5I

Youtube : https://bit.ly/3MZUVmK

TikTok : https://bit.ly/3naJL4p

Facebook : https://bit.ly/3bxVMy0

Line : https://lin.ee/rPHmFpD

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง