TNN online พยากรณ์อากาศสัปดาห์หน้า "อุณหภูมิสูงขึ้น" เช็กเลยภาคไหนร้อนสุด?

TNN ONLINE

Earth

พยากรณ์อากาศสัปดาห์หน้า "อุณหภูมิสูงขึ้น" เช็กเลยภาคไหนร้อนสุด?

พยากรณ์อากาศสัปดาห์หน้า อุณหภูมิสูงขึ้น เช็กเลยภาคไหนร้อนสุด?

พยากรณ์อากาศสัปดาห์หน้า ทั่วไทยอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาฯ กทม.ต่ำสุด 22 องศาฯ

พยากรณ์อากาศสัปดาห์หน้า ทั่วไทยอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาฯ กทม.ต่ำสุด 22 องศา


กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ในช่วงวันที่ 25 – 28 ก.พ. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 2 - 5 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง 


สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร 


ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 3 มี.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 


คาดหมายอากาศรายภาคระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2566


ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 25 – 28 ก.พ. 66 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2 - 5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5 – 10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 1 – 3 มี.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 – 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 25 - 28 ก.พ. 66 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2 - 5 องศาเซลเซียส โดยมีลมแรงในช่วงวันที่ 25 – 27 ก.พ. 66 อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 – 13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 3 มี.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 – 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.


ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 25 - 28 ก.พ. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส โดยมีลมแรงในช่วงวันที่ 25 – 27 ก.พ. 66อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 3 มี.ค. 66 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.


ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 25 - 28 ก.พ. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส โดยมีลมแรงในช่วงวันที่ 25 – 27 ก.พ. 66 อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 3 มี.ค. 66 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร


ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

ในช่วงวันที่ 25 ก.พ. – 2 มี.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ โดยในช่วงวันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 66 มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

ในช่วงวันที่ 25 – 28 ก.พ. 66 

ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 1 – 3 มี.ค. 66 

ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 34 องศาเซลเซียส


ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30  ของพื้นที่ ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 66 มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

ในวันที่ 25 ก.พ. 66 และ 1 - 3 มี.ค. 66  ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 26 - 28 ก.พ. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส


กรุงเทพและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 25 – 28 ก.พ. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2 – 3 องศาเซลเซียส โดยมีลมแรงในช่วงวันที่ 25 – 27 ก.พ. 66  อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 1 - 3 มี.ค. 66 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.
ที่มา กรมอุตุฯ

ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง