TNN online เปิดสาเหตุ กทม. “ฝุ่นเยอะ” ช่วงฤดูหนาว ต้นก.พ.เตรียมรับมือค่าฝุ่นพุ่งหนัก

TNN ONLINE

Earth

เปิดสาเหตุ กทม. “ฝุ่นเยอะ” ช่วงฤดูหนาว ต้นก.พ.เตรียมรับมือค่าฝุ่นพุ่งหนัก

เปิดสาเหตุ กทม. “ฝุ่นเยอะ” ช่วงฤดูหนาว ต้นก.พ.เตรียมรับมือค่าฝุ่นพุ่งหนัก

พอเข้าสู่ฤดูหนาว กรุงเทพมหานครมักเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 อยู่เป็นประจำ โดยปัจจัยที่ทำให้กรุงเทพนั้นเผชิญกับปัญหานี้อยู่บ่อย ๆ มาจากหลายสาเหตุทั้งลมนาวที่อ่อนกำลัง ความชื้นในอากาศมีเยอะ รวมถึงการเพิ่มขึ้นองรถยนต์และโรงงานในพื้นที่กทม.

ปัจจัยแรกที่ทำให้กทม.มีฝุ่นเพิ่มขึ้นคือความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนอ่อนกำลังลง ถึงแม้ช่วงแรกที่มีลมหนาวแผ่ลงมาอาจจะทำให้ลมแรงและคุณภาพอากาศดี แต่พอมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลง ลมเริ่มสงบก็จะทำให้การระบายอากาศนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะกรุงเทพมีตึกสูงเยอะ เมื่อเกิดสภาพอากาศปิดก็ทำให้ฝุ่นสะสมมากขึ้น ปัจจัยที่สองคือปีนี้อากาศหนาวนานและมีน้ำท่วมขัง ทำให้มีความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้น เมื่อความชื้นมาเจออากาศเย็นอาจทำให้เกิดหมอกปกคลุมพื้นดินมาก และพอถึงช่วงที่ลมสงบ ฝุ่นละอองต่างๆที่อยู่ในอากาศเมื่อมาจับกับความชื้นหรือหมอก ก็จะกลายเป็นหมอกควันหรือหมอกพิษได้ ปัจจัยที่สามคือการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลพบว่าปัจจุบันมีรถยนต์ที่จดทะเบียนในกรุงเทพสะสมมากถึง 11 ล้าน 5 แสนคัน และเป็นรถยนต์ดีเซลประมาณ 2 ล้าน 9 แสนคัน ซึ่งรถยนต์ดีเซลกว่า 2 ล้าน 9 แสนคันนี้จะปล่อยฝุ่น PM 2.5 ออกมาในปริมาณมากทีเดียว และปัจจัยสุดท้ายมาจาก การเพิ่มขึ้นของโรงงาน ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานที่จดทะเบียนในกรุงเทพมากถึง 7,200 แห่ง และจังหวัดสมุทรปราการอีกกว่า 6,800 แห่ง มากกว่าครึ่งของโรงงานทั้งหมดใช้เชื้อเพลิงเช่นถ่านหิน หรือน้ำมันดีเซลเผาไหม้ ดังนั้นหากไม่มีการกำจัดมลพิษทางอากาศที่ดีก็จะทำให้ปล่อยฝุ่น PM 2.5 ได้มากทีเดียว

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง