TNN online เช็กสภาพอากาศ "วันหยุดยาว" เตือน 14 จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึง 18.00 น.พรุ่งนี้

TNN ONLINE

Earth

เช็กสภาพอากาศ "วันหยุดยาว" เตือน 14 จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึง 18.00 น.พรุ่งนี้

เช็กสภาพอากาศ วันหยุดยาว เตือน 14 จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึง 18.00 น.พรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศ กรมอุตุฯกางแผนที่ 14 จังหวัดเสี่ยงภัยระดับสีเหลือง-แดงรับมือ "ฝนตกหนักถึงหนัก" ถึง 18.00 น.พรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศ กรมอุตุฯกางแผนที่ 14 จังหวัดเสี่ยงภัยระดับสีเหลือง-แดงรับมือ "ฝนตกหนักถึงหนัก" ถึง 18.00 น.พรุ่งนี้


พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศ ช่วงวันที่ 15 – 18 พ.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ 


ส่วนในช่วงวันที่ 19 – 21 พ.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงในระยะถัดไป 


สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง และหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่


ทั้งนี้ กรมอุตุฯ ได้พยากรณ์อากาศเปิดแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่ 18.00 น. วันนี้ถึงเวลา 18.00 น. ของวันพรุ่งนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้


-พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก ระดับ (สีเหลือง) ได้แก่ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

-พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ระดับ (สีแดง) ได้แก่ สุราษฎ์ธานี นครศรีธรรมราช


เช็กสภาพอากาศ วันหยุดยาว เตือน 14 จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึง 18.00 น.พรุ่งนี้ ภาพจาก กรมอุตุฯ

 
คาดหมายอากาศรายภาค วันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 2565

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 16 – 21 พ.ย. 65 อากาศเย็นทางตอนบนของภาค กับมีหมอกในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 - 15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 15 – 18 พ.ย. 65 ตอนบนของภาคมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 19 – 21 พ.ย. 65 ตอนบนของภาค: อากาศเย็นในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสตอนล่างของภาค: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.


ภาคกลาง

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 15 – 18 พ.ย. 65 ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 19 – 21 พ.ย. 65 ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส


ภาคตะวันออก

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 15 – 18 พ.ย. 65 ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 19 – 21 พ.ย. 65 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส


ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

ในช่วงวันที่ 16 – 21 พ.ย. 65 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส


ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

ในช่วงวันที่ 16 – 21 พ.ย. 65 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 34 องศาเซลเซียส


กรุงเทพและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 16 – 21 พ.ย. 65 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส
ที่มา กรมอุตุฯ

ภาพจาก กรมอุตุฯ/AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง