TNN online “จะงอยแอฟริกา” วิกฤต แล้งหนักสุดในรอบ 40 ปี

TNN ONLINE

Earth

“จะงอยแอฟริกา” วิกฤต แล้งหนักสุดในรอบ 40 ปี

“จะงอยแอฟริกา” วิกฤต แล้งหนักสุดในรอบ 40 ปี

“อีกหนึ่งพื้นที่ที่ปีนี้เผชิญกับภัยแล้งหนัก ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็คือพื้นที่บริเวณ “จะงอยแอฟริกา” โดยปีนี้แล้งหนักที่สุดในรอบ 40 ปี”

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกรายงานว่าแถบตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาได้แก่ประเทศเอธิโอเปีย โซมาเลีย และเคนยา กำลังเผชิญกับภัยแล้งหนักที่สุดในรอบ 40 ปี ทำให้เกิดวิกฤตขาดแคลนอาหาร ซึ่งภัยแล้งของแอฟริกานั้นเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเพิ่มขึ้นของราคาอาหาร และพลังงานที่เป็นผลมาจากภาวะสงครามในยูเครน ส่งผลกระทบอย่างมากต่อพื้นที่บริเวณนี้ ทางธนาคารโลกยังได้ระบุว่าประชาชนราว 66 ล้านคน ต้องเผชิญกับภาวะอดอยากเนื่องจากขาดอาหารตั้งแต่เดือนกรกฏาคม องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกยังคาดการณ์ด้วยว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมปีนี้ ทั้งเอธิโอเปีย โซมาเลีย รวมถึงเคนยา ยังมีโอกาสเผชิญกับภัยแล้งต่อเนื่อง ซึ่งมีหลายปัจจัยทั้งปริมาณฝนในปีนี้ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ปรากฏการณ์ของลานีญาที่ลากยาวต่อเนื่องถึง 3 ปีซ้อน รวมถึงอุณหภูมิที่สูงขึ้นผิดปกติ ทำให้ปีนี้พื้นที่บริเวณทวีปแอฟริกามีฝนตกน้อย กระทบต่อประชากรกว่า 18 ล้านคนเผชิญกับความอดอยากรุนแรง รวมถึงมีเด็กในพื้นที่ประมาณ 7 ล้านคนป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารแล้ว เพราะภัยแล้งที่เกิดขึ้นทำให้ปศุสัตว์ล้มตายและเพาะปลูกไม่ได้นั่นเอง เรียกว่าผลกระทบจากภัยแล้งในทวีปแอฟริกากำลังแย่ลงเรื่อยๆ ซึ่งทั้งหมดเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั่นเอง

ข่าวแนะนำ