TNN online เปิดนิยามคำว่า "อากาศหนาว - อากาศเย็น" กี่องศาฯ ถึงจะเรียกว่าหนาว?

TNN ONLINE

Earth

เปิดนิยามคำว่า "อากาศหนาว - อากาศเย็น" กี่องศาฯ ถึงจะเรียกว่าหนาว?

เปิดนิยามคำว่า อากาศหนาว - อากาศเย็น กี่องศาฯ ถึงจะเรียกว่าหนาว?

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดนิยาม "อากาศหนาว กับ อากาศเย็น" แตกต่างกันอย่างไร ใช้เกณฑ์อะไรในการวัด แค่ไหนเรียกว่าหนาว? เผยสภาพอากาศไทย จะอากาศหนาวในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม และจะไปสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดนิยาม "อากาศหนาว กับ อากาศเย็น" แตกต่างกันอย่างไร ใช้เกณฑ์อะไรในการวัด แค่ไหนเรียกว่าหนาว? เผยสภาพอากาศไทย จะอากาศหนาวในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม และจะไปสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566


กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า ปีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่เข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ใน "เกณฑ์อากาศเย็น" เกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง 

ขณะที่ ทิศทางลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตามช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกในบางช่วง ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป


อากาศหนาว อากาศเย็น ต่างกันอย่างไร แค่ไหนเรียกว่าหนาว?


หลายคนยังเรียกว่า "อากาศหนาว อากาศเย็น" บ่งบอกตามความรู้สึกของตนเอง ว่าถ้าทนไม่ได้ต้องหยิบเสื้อกันหนาวออกมาใส่ แบบนั้นคงจะเรียกว่าอากาศหนาวอย่างแน่นอน ขณะที่ ลมพัดเย็นๆ ไม่ถึงกับต้องใส่เสื้อกันหนาวก็คงจะแค่ "อากาศเย็น" จนเกิดเป็นข้อถกเถียงกันว่าบางคนแค่เย็น แต่บางคนรู้สึกหนาว

แต่ต่อไปนี้ ทุกคนจะเข้าใจตรงกันกับนิยามของ "อากาศหนาว VS อากาศเย็น" ต้องแค่ไหนเรียกว่าหนาว?

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้นิยามความหมายของ 'อากาศเย็น' 'อากาศหนาว' และ 'อากาศหนาวจัด' ตาม เกณฑ์อากาศหนาว ไว้ดังนี้

"อากาศเย็น" หมายถึง อุณหภูมิระหว่าง 16.0 - 22.9 องศาเซลเซียส

"อากาศหนาว" หมายถึง อุณหภูมิระหว่าง 8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส

"อากาศหนาวจัด" หมายถึง อุณหภูมิระหว่าง ต่ำกว่า 8.0 องศาเซลเซียส


เปิดนิยามคำว่า อากาศหนาว - อากาศเย็น กี่องศาฯ ถึงจะเรียกว่าหนาว?

อย่างไรก็ตาม สำหรับ "สภาพอากาศ" ประเทศไทยนั้น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุม ทำให้อุณหภูมิลดลงก่อนภาคอื่นๆ ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม และจะไปสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 2 สัปดาห์

โดยในปีนี้ อากาศจะหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา คือ ปี 2564 ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21.0 องศาเซลเซียส ส่วนกรุงเทพฯ ปีนี้อุณหภูมิต่ำสุด 17-18 องศาเซลเซียส.


ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพจากแฟ้มภาพ AFP


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง