TNN online กรมชลฯ ชี้แจง น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไม่เข้าท่วมเทศบาลนครรังสิต

TNN ONLINE

Earth

กรมชลฯ ชี้แจง น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไม่เข้าท่วมเทศบาลนครรังสิต

กรมชลฯ ชี้แจง น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไม่เข้าท่วมเทศบาลนครรังสิต

กรณีข่าวการแจ้งเตือนจะมีการผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เข้าสู่พื้นที่เทศบาลนครรังสิตในไม่ช้านี้ กรมชลประทาน ชี้แจง "เป็นความเข้าใจผิดและไม่เป็นความจริง"

กรณีข่าวการแจ้งเตือนจะมีการผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เข้าสู่พื้นที่เทศบาลนครรังสิตในไม่ช้านี้ กรมชลประทาน ชี้แจง "เป็นความเข้าใจผิดและไม่เป็นความจริง"

จากกรณีที่ "เทศบาลนครรังสิต" ประกาศแจ้งเตือน ข่าวด่วน! ด้วยได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่าจะมีการผันน้ำจากเขื่อนป่าสักฯ ซึ่งมวลน้ำจะเข้าสู่พื้นที่เทศบาลในไม่ช้านี้ เทศบาลนครรังสิตจึงขอให้ประชาชนทุกท่าน ทุกครัวเรือนเตรียมขนของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะที่พักอาศัยติดแม่น้ำ คลอง และติดตามสถานการณ์จากข่าวสารของเทศบาลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง" นั้น

ล่าสุด กรมชลประทาน ชี้แจง น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไม่เข้าท่วมเทศบาลนครรังสิต โดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์แจ้งเตือนว่า 

กรมชลประทาน จะผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และจะเข้าสู่พื้นที่ "เทศบาลนครรังสิต" ในไม่ช้านี้ นั้น "เป็นความเข้าใจผิดและไม่เป็นความจริง"

ทั้งนี้ การปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในครั้งนี้ จะมีการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ตามศักยภาพของคลองที่รับได้ พร้อมกับระบายออกไปทางระบบชลประทานและคลองต่างๆ ได้แก่

- คลองแนวขวาง ลงสู่แม่น้ำนครนายก และแม่น้ำบางปะกง

- คลองแนวดิ่งฝั่งตะวันออกลงสู่ทะเลอ่าวไทยเป็นหลัก 

ดังนั้น ปริมาณน้ำตามที่กล่าวอ้าง จึงไม่ได้ผ่านเข้าสู่พื้นที่เทศบาลนครรังสิตแต่อย่างใด จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน.

กรมชลฯ ชี้แจง น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไม่เข้าท่วมเทศบาลนครรังสิตข้อมูลและภาพจาก กรมชลประทาน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง