TNN online แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำ "แม่น้ำยม" เตือน 3 จังหวัดระวังน้ำล้นตลิ่ง!

TNN ONLINE

Earth

แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำ "แม่น้ำยม" เตือน 3 จังหวัดระวังน้ำล้นตลิ่ง!

แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำ แม่น้ำยม เตือน 3 จังหวัดระวังน้ำล้นตลิ่ง!

กอนช. เตือน ฉบับที่ 46 ปรับเพิ่มการระบายน้ำใน "แม่น้ำยม" หลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เตือน 3 จังหวัดเฝ้าระวัง

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศฉบับที่ 46/2565 เรื่อง  เฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำยม เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โนรู” ในช่วงวันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 เกิดฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำยมที่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (Y.14) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 


กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำไหลผ่านบริเวณอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (Y.14) วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เมื่อเวลา 16.00 น. ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ +70.67 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,186 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และบริเวณประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ +63.79 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง 


ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำ ที่บริเวณประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ อัตรา 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ Y.4 (อำเภอเมืองสุโขทัย) มีระดับสูงขึ้น โดยจะควบคุมปริมาณน้ำผ่านในอัตราสูงสุดไม่เกิน 510 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำ ตั้งแต่บริเวณอำเภอสวรรคโลก ศรีสำโรง เมืองสุโขทัย และกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย , อำเภอพรหมพิรามและบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก , อำเภอสามง่ามและโพทะเล จังหวัดพิจิตรในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการ ดังนี้


1. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำและเสริมคัน บริเวณจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ

2. เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที

3. ปรับแผนบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนระบายน้ำ ระบบชลประทาน โดยควบคุมการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำ และผันน้ำไปยังคลองเชื่อม รวมทั้งใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแก้มลิงหน่วงน้ำและรองรับน้ำหลาก เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์

4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำ แนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร และพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำทราบล่วงหน้า


แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำ แม่น้ำยม เตือน 3 จังหวัดระวังน้ำล้นตลิ่ง! ภาพจาก กอนช.

 


ที่มา กอนช.

แฟ้มภาพ ผู้สือข่าวพิจิตร / กอนช.

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง