TNN online แผ่นดินไหวเมียนมา วันเดียว 52 ครั้ง แรงสุดขนาด 6.4 สั่นสะเทือนถึงเชียงราย

TNN ONLINE

Earth

แผ่นดินไหวเมียนมา วันเดียว 52 ครั้ง แรงสุดขนาด 6.4 สั่นสะเทือนถึงเชียงราย

แผ่นดินไหวเมียนมา วันเดียว 52 ครั้ง แรงสุดขนาด 6.4 สั่นสะเทือนถึงเชียงราย

"แผ่นดินไหวเมียนมา" ปภ.สรุปสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. เวลา 6.00 น. จนถึงวันที่ 22 ก.ค.เวลา 6.00 น. พบการเกิดแผ่นดินไหว ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา จำนวน 52 ครั้ง ครั้งที่แรงที่สุดขนาด 6.4 ความลึก 3 กม. ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 87 กม. ชาวเชียงรายรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

"แผ่นดินไหวเมียนมา" ปภ.สรุปสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. เวลา 6.00 น. จนถึงวันที่ 22 ก.ค.เวลา 6.00 น. พบการเกิดแผ่นดินไหว ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา จำนวน 52 ครั้ง 

โดยครั้งที่แรงที่สุดขนาด 6.4 ความลึก 3 กม. เมื่อเวลา 00.07 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 87 กม. ชาวเชียงรายรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน มีของในบ้านหล่นลงพื้น 

วันนี้ (22 ก.ค.65) เวลา 6.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา จำนวน 52 ครั้ง

โดยมีขนาด 2.0-2.9 จำนวน 25 ครั้ง ขนาด 3.0-3.9 จำนวน 23 ครั้ง ขนาด 4.0-4.9 จำนวน 1 ครั้ง ขนาด 5.0-5.9 จำนวน 2 ครั้ง ขนาด 6.0-6.9 จำนวน 1 ครั้ง และขนาด 3.9 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนาม 

ทั้งนี้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

แผ่นดินไหวเมียนมา วันเดียว 52 ครั้ง แรงสุดขนาด 6.4 สั่นสะเทือนถึงเชียงราย

ก่อนหน้านี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 แจ้งว่า เมื่อเวลา 00.07 น. เกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา ขนาด 6.4 ความลึก 3 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 87 กิโลเมตร

กอปภ.ก. ได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้รับความรู้สึกสั่นไหวต่อเนื่องหลายครั้ง จึงขอให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

พร้อมชี้แจงประชาชนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อลดความตื่นตระหนกรวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย และการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานราชการ รวมถึงสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด

ท้ายนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และหากความเดือดร้อนจากสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปข้อมูลรายงานแผ่นดินไหว โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

----