TNN online คาดการณ์ฤดูฝนปี 65 ฝนทิ้งช่วงมิ.ย.-พายุเข้า ส.ค.-ก.ย.

TNN ONLINE

Earth

คาดการณ์ฤดูฝนปี 65 ฝนทิ้งช่วงมิ.ย.-พายุเข้า ส.ค.-ก.ย.

คาดการณ์ฤดูฝนปี 65 ฝนทิ้งช่วงมิ.ย.-พายุเข้า ส.ค.-ก.ย.

“สำหรับช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงขึ้นได้ ส่งผลให้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย อาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้้าในด้านการเกษตร ส่วนส.ค.-ก.ย.มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน”

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ฤดูฝนของปีนี้ เริ่มต้นกลางเดือนพฤษภาคมและสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศช่วงฤดูฝนนี้จะมากกว่าค่าปกติประมาณ3% แต่จะน้อยกว่าปีที่แล้ว โดยปีที่แล้ว ช่วงฤดูฝนปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติ 8% ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงฤดูฝนของบ้านเรา มาจากหลายปัจจัย ปัจจัยหลัก คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆปัจจัยที่สองคือ ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ นอกจากนี้อาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวบริเวณทะเลอันดามัน แล้วทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นหรือพายุไซโคลน และเคลื่อนตัวเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย สำหรับช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงขึ้นได้ ส่งผลให้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย อาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้้าในด้านการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน ส่วนในช่วงเดือนกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางตุลาคม เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้้าป่าไหลหลาก พื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักที่สุดส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก และเมื่อเข้ากลางเดือนตุลาคม บริเวณเหนือและภาคอีสาน ฝนจะลดลง และเริ่มจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป นอกจากนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทน ก็จะเป็นสัญญาณเข้าฤดูหนาว สิ้นสุดฤดูฝน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

----