TNN online เตรียมประกาศเข้าสู่ฤดูฝน จับตาปีนี้คาดมีพายุเข้าไทย 1-2 ลูก

TNN ONLINE

Earth

เตรียมประกาศเข้าสู่ฤดูฝน จับตาปีนี้คาดมีพายุเข้าไทย 1-2 ลูก

เตรียมประกาศเข้าสู่ฤดูฝน จับตาปีนี้คาดมีพายุเข้าไทย 1-2 ลูก

กรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมประกาศเข้าสู่ฤดูฝน ระวังเกิดสภาวะฝนลดลงหรือฝนทิ้งช่วงบางพื้นที่มิถุนายนถึงต้นกรกฎาคม ปีนี้คาดจะมีพายุเข้ามา 1-2 ลูก

วันนี้ (9 พ.ค.65) ดร. ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้เข้าร่วมประชุมกับกรมชลประทาน  “สรุปการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง เตรียมรับมือฤดูฝน” ปี 2565 ณ ศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานจัดงานพร้อมกันนี้ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน “สรุป การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง เตรียมรับมือฤดูฝน ปี 2565”

โดย ดร. ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้กล่าวสรุปสภาพอากาศและการคาดการณ์ฤดูฝน ปี 2565 ไว้ในที่ประชุมโดยสรุปว่า ลักษณะอากาศช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน แล้วมีโอกาสพัฒนาแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นและพายุไซโคลนแล้วมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย 

ลมที่พัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศได้เปลี่ยนเป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนพาดผ่านตอนกลางของประเทศ และมีรายงานสภาวะฝนตกหนัก (ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง มากกว่า 35.1 มิลลิเมตร ขึ้นไป) ติดต่อกันอย่างน้อย 3 วันขึ้นไป บริเวณสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

ผลการวิเคราะห์เป็นไปตามเงื่อนไขนี้แล้วกรมอุตุนิยมวิทยาจึงจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย ในปีนี้ “ฤดูฝนของประเทศไทย” ในช่วงปลายสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งจะทำให้บริเวณด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น กลุ่มฝนมีการกระจายตัวดีอย่างสม่ำเสมอทั่วประเทศ 

ในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2565 มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทีพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกและบริเวณด้านรับมรสุมโดยเฉพาะภาคตะวันออก 

ส่วนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2565 ส่วนใหญ่มักจะเกิดสภาวะฝนลดลงหรือฝนทิ้งช่วง โดยปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำทั้งทางด้านการเกษตร อุสาหกรรมต่างๆ ในหลายพื้นที โดยเฉพาะพื้นทีแล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน     

ปริมาณฝนจะเริ่มตกเพิ่มมากขึ้นหลังจากกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปถึงราวๆ กลางเดือนตุลาคม พร้อมกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้แล้วโอกาสพัฒนาเป็นพายุดีเปรสชั่น โซนร้อน และไต้ฝุ่นตามลำดับ มีโอกาสเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเข้ามาอิทธิพลต่อบ้านเรา 

ปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีพายุเข้ามาบ้านเรา 1-2 ลูก โดยพายุหมุนเขตร้อนลูกที่ 1 จะเข้าผ่านเข้ามายังประเทศเวียดนาม ลาว และทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย ราวๆ เดือนกรกฎาคม – กลางตุลาคม 

ส่วนพายุหมุนเขตร้อนลูกที่ 2 จะผ่านเข้ามาทางทะเลจีนใต้ผ่านปลายแหลมญวนและมีภาคใต้ของประเทศไทยราวๆ กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนธันวาคม ซึ่งมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศภาคใต้ของประเทศไทย และก็เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้

กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำฤดูแล้งที่ผ่านมาเป็นไปตามแผน และพร้อมสั่งชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับมือฤดูฝนปี 2565 ตามแบบจำลองบรรยากาศเชิงตัวเลขในการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 

รวมถึงการเฝ้าระวัง และวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ และแม่น้ำสายหลักต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีเกิดความยั่งยืนในการบริหารตลอดช่วงฤดู 

สามารถติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างใกล้ชิดจาก กลุ่มไลน์ Facebook และ เว็บไซต์ www.tmd.go.th
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

----