TNN online ปภ.เตือน! 4 จังหวัดภาคใต้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าหลาก 20-22 มี.ค.นี้

TNN ONLINE

Earth

ปภ.เตือน! 4 จังหวัดภาคใต้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าหลาก 20-22 มี.ค.นี้

ปภ.เตือน! 4 จังหวัดภาคใต้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าหลาก 20-22 มี.ค.นี้

ปภ. แจ้งเตือน 4 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ช่วง 20-22 มีนาคม 2565

วันนี้( 20 มี.ค.65) เวลา 12.00 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 (50/2565) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2565 แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 20-22 มีนาคม 2565 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน คาดว่าจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือ เข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบน เและเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทำให้มีลมพัดปกคลุมทางด้านตะวันตกของประเทศไทย 

ส่งผลให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือ ด้านตะวันตกของภาคกลาง ภาตใต้ฝั่งตะวันออก และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) จึงได้ประสาน 4 จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2565 ดังนี้ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก  ได้แก่

- ระนอง ในพื้นที่ทุกอำเภอ

- พังงา ในบริเวณพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ ตะกั่วทุ่ง คุระบุรี กะปง ตะกั่วป่า และท้ายเหมือง

- ภูเก็ต ในบริเวณพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ เมืองภูเก็ต ถลาง และกะทู้

- กระบี่ ในบริเวณพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ เมืองกระบี่ เขาพนม และปลายพระยา

โดยได้ประสานให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที หากประเมินแล้วมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ภัย และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมความพร้อมมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น หากได้รับความเดือดร้อนจากสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”รวมถึง สายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป


แฟ้มภาพจาก ผู้สื่อข่าว จ.ชุมพร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

----