TNN online "ช็อกโกแลต" อาจหมดโลก? กระทบวาเลนไทน์

TNN ONLINE

Earth

"ช็อกโกแลต" อาจหมดโลก? กระทบวาเลนไทน์

 ช็อกโกแลต อาจหมดโลก? กระทบวาเลนไทน์

ในอนาคต ช็อกโกแลต เสี่ยงหมดโลก หรือกลายเป็นของหายาก และมีราคาแพง เนื่องจากภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อการปลูกโกโก้ในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของช็อกโกแลต

สำหรับ พื้นที่ที่ปลูกโกโก้มากที่สุดในโลกอยู่ที่ ประเทศโกตดิวัวร์หรือที่รู้จักกันว่า ไอวอรี่โคสต์ กับกานา 2 ประเทศในแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นแหล่งผลิตโกโก้กว่าครึ่งหนึ่งในโลก ส่วนในทวีปเอเชีย ปลูกมากที่สุดอยู่ที่อินโดนีเซีย ซึ่งต้นโกโก้นั้นจะเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิคงที่ตลอดทั้งปี มีความชื้นสูง มีฝนตกชุก ก็คือภูมิประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ดินมีไนโตรเจนสูง และลมไม่แรงเกินไป ซึ่งทั้งสามประเทศนี้ ถือว่าเหมาะสมในการปลูกโกโก้ แต่ทางคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดการณ์ว่า ภายในปี 2593 หรืออีกประมาณ 28 ปีข้างหน้า ทั่วโลกจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ประเทศโกตดิวัวร์ และกานา อุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ 3.8 องศา ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น ฝนจะตกน้อยลง ความชื้นในดินลดลง ไนโตรเจนในดินก็ลดลงไปด้วย อากาศที่แห้งแล้งแบบนี้ส่งผลให้ พื้นที่ที่ปลูกต้นโกโก้ก็จะลดลง ช็อกโกแลตก็จะผลิตออกมาได้น้อยลง ทำให้ช็อกโกแลตจะมีราคาแพงได้ในอนาคตค ตอนนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ก็กำลังศึกษาค้นคว้า หาพืชสายพันธุ์ใหม่ๆที่จะมาทดแทน ต้นโกโก้ ที่สามารถทนแล้ง และเติบโตได้ดีในยุคโลกร้อน เพื่อจะได้ให้ประชากรทั่วโลกมีช็อกโกแลตบริโภคอย่างเพียงพอในอนาคตค่ะ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง