TNN online สรยุทธ-ณัฐวุฒิ-บุญทรง ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

TNN ONLINE

อาชญากรรม

สรยุทธ-ณัฐวุฒิ-บุญทรง ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

สรยุทธ-ณัฐวุฒิ-บุญทรง ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

นักโทษเข้าเกณฑ์ได้รับการปล่อยตัว 3 หมื่นคน และเข้าเกณฑ์ได้รับลดวันต้องโทษอีกกว่า 2 แสนคน รวม สรยุทธ-ณัฐวุฒิ-บุญทรง

วันนี้ (4ธ.ค.63) จากกรณีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

ทั้งนี้ จะมีผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำจำนวนประมาณ 30,000 คน จากเรือนจำทั่วประเทศ ตามมาตรา 6 นอกจากนี้ ยังมีนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับสิทธิ เข้าหลักเกณฑ์ลดวันต้องโทษ ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับดังกล่าวอีกกว่า 200,000 ราย

ข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 1 ธันวาคม ปี 2563 มีผู้ต้องขังเด็ดขาด ที่ควบคุมอยู่ประมาณ รวม 247,557 ราย จากผู้ต้องขังทั้งหมด 344,161 ราย

สำหรับนักโทษรายสำคัญ ที่จะได้รับการลดโทษตามสัดส่วน คือ

นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ที่ถูกตัดสินจำคุก 6 ปี 24 เดือน ในคดียักยอกเงินค่าโฆษณาเกินเวลาในรายการ "คุยคุ้ยข่าว"

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี 8 เดือน คดีปิดล้อมบ้านสี่เสาเทเวศน์

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ ที่ศาลตัดสิน จำคุก 48 ปี ในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวจีทูจี ได้รับการลดโทษตามสัดส่วนเช่นเดียวกันเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE