TNN ดีอีลุยปราบโจรออนไลน์ สกัดซิมผี - ตัดตอนบัญชีม้า ระงับแล้วเกือบล้านบัญชี

TNN

อาชญากรรม

ดีอีลุยปราบโจรออนไลน์ สกัดซิมผี - ตัดตอนบัญชีม้า ระงับแล้วเกือบล้านบัญชี

ดีอีลุยปราบโจรออนไลน์ สกัดซิมผี - ตัดตอนบัญชีม้า ระงับแล้วเกือบล้านบัญชี

ดีอีลุยปราบโจรออนไลน์ สกัดซิมผี ตัดตอนการโอนเงินระงับบัญชีม้าเกือบล้านรายการ ปิดเว็บพนันกว่า 5 พันแห่ง

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เผยผลปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในช่วงวันที่ 1 - 30 มิ.ย.67 มีจำนวน 2,349 ราย ลดลง 5.86% จากช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.67) ที่มีการจับกุมเฉลี่ย 2,495 คนต่อเดือน, การจับกุมคดีเว็บพนันออนไลน์มีจำนวน 1,082 ราย เพิ่มขึ้น 1.69% จากช่วงไตรมาสแรกที่มีการจับกุมเฉลี่ย 1,064 คนต่อเดือน, การจับกุมคดีซิมม้า/บัญชีม้ามีจำนวน 160 ราย ลดลง 33.33% จากช่วงไตรมาสแรกที่มีการจับกุมเฉลี่ย 240 คนต่อเดือน


นอกจากนี้ ตำรวจยังร่วมกับกรมศุลกากรปฏิบัติการสกัดกั้น STARLINK, ซิมการ์ด และจุดตั้ง Simbox พบการนำเข้าเครื่อง STARLINK จำนวน 21 เครื่องและซิมการ์ดจำนวนประมาณ 15,675 ชิ้น ซึ่งมีปลายทางพัสดุอยู่ในจังหวัดพื้นที่แนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้มีการขยายผลตรวจค้นพื้นที่ 14 จุดทั่วประเทศ พบเครื่อง STARLINK จำนวน 4 เครื่อง, อุปกรณ์ SIMBOX จำนวน 96 เครื่อง และซิมการ์ดทั้งของไทยและต่างประเทศกว่า 33,000 ชิ้น


สำหรับการปิดโซเชียลมีเดีย เว็บผิดกฎหมาย และเว็บพนันจำนวน 14,363 รายการ เพิ่มขึ้น 5.2 เท่าจากเดือน มิ.ย.66 ที่มีจำนวน 2,763 รายการ, ปิดเว็บพนันจำนวน 5,771 รายการ เพิ่มขึ้น 20.9 เท่า จากเดือน มิ.ย.66 ที่มีจำนวน 276 รายการ


ขณะที่การแก้ปัญหาบัญชีม้า เร่งอายัด ตัดตอนการโอนเงิน ได้ระงับบัญชีม้าแล้วกว่า 900,000 บัญชี แบ่งเป็น ปปง.ปิด 416,348 บัญชี ธนาคารระงับเอง 300,000 บัญชี และ AOC ระงับ 209,823 บัญชี, การยกระดับมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงิน ยกระดับการจัดการบัญชีเป็นบุคคล ทุกธนาคารจัดการบัญชีม้าตามระดับความเสี่ยงด้วยมาตรฐานเดียวกันและมาตรการที่ให้สถาบันการเงินดำเนินการ โดยมีทางเลือกให้ลูกค้าสามารถล็อคเงินในบัญชี ไม่ให้ทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และปลดล็อคได้ยากขึ้น หรือ ปรับลดค่าวงเงินในการสแกนใบหน้าการทำธุรกรรมใน Mobile Banking 


รวมทั้งการเสนอบริการเพิ่มเติม อาทิ การถอนเงินที่อาศัยบุคคลอื่นช่วยอนุมัติ (double authorization) การโอนเงินเฉพาะรายชื่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และกวาดล้างบัญชีม้าจากการใช้รายชื่อเจ้าของบัญชีม้า และรายชื่อผู้กระทำผิดกฎหมาย โดยใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทำการปิดบัญชีธนาคารทุกธนาคารจากชื่อบุคคลดังกล่าว โดยมีการปิดบัญชีม้าไปแล้วจำนวน 72,296 บัญชี


ส่วนการแก้ไขปัญหาซิมม้าและซิมที่ผูกกับ Mobile Banking ได้ระงับหมายเลขโทรออกเกิน 100 ครั้ง/วันแล้ว 50,736 หมายเลข มีผู้มายืนยันตัวตน 418 เลขหมาย ไม่มายืนยันตัวตน 50,318 เลขหมาย, การกวาดล้างซิมม้าและซิมต้องสงสัย โดย สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน และผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 


- กลุ่มผู้ถือครองซิมการ์ดมากกว่า 100 ซิม โดยมีเลขหมายที่เข้าข่าย 5.0 ล้านเลขหมาย ซึ่งกำหนดให้ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 14 ก.พ.67 มีผู้มายืนยันตัวตนแล้ว 3.9 ล้านเลขหมาย และระงับการใช้งานซิม 1.1 ล้านเลขหมาย


- กลุ่มผู้ถือครองซิมการ์ดตั้งแต่ 6-100 เลขหมายต่อค่ายมือถือ จะต้องยืนยันตัวตนภายในวันที่ 13 ก.ค.67 ซึ่งมีเลขหมายที่เข้าข่าย 4 ล้านเลขหมาย มีผู้มายืนยันตัวตนแล้ว 1.6 ล้านเลขหมาย และยังไม่มายืนยันตัวตน 2.4 ล้านเลขหมาย


ส่วนการดำเนินการเรื่องเสาโทรคมนาคม สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสายโทรศัพท์ที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงาน กสทช. ตรวจเข้มพื้นที่แนวตะเข็บชายแดน ลงพื้นที่ จ.ตาก รอบสอง เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.67 เพื่อติดตามการลักลอบลากสายสัญญาณโทรคมนาคมข้ามฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน 


ขณะนี้สามารถควบคุมการหันเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วทั้ง 7 พื้นที่ คือ 


- อ.แม่สอด จ.ตาก

- อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

- อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

- อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

- อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

- อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 

- อ.เมือง จ.ระนอง


ปัจจุบันทุกพื้นที่ที่มีการหันเสาออกนอกประเทศไทยได้มีการระงับสัญญาณรวมแล้ว 366 สถานีฐาน ซึ่งมีทั้งการดำเนินการระงับสัญญาณ ปรับทิศทางสายอากาศ ลดกำลังส่ง และรื้อสายอากาศ และได้กำหนดพื้นที่เพิ่มเติมตามมาตรการระงับการให้บริการโทรคมนาคมบริเวณชายแดนที่มีความเสี่ยงในอีก 4 อำเภอ 3 จังหวัด ได้แก่ อ.แม่ระมาด อ.พบพระ จ.ตาก อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์


ข้อมูลจาก: ดีอี

ภาพจากดีอี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง