TNN online กรมควบคุมโรค แจ้งผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ขอให้กักตัวต่อที่บ้านให้ครบ 14 วัน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กรมควบคุมโรค แจ้งผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ขอให้กักตัวต่อที่บ้านให้ครบ 14 วัน

กรมควบคุมโรค แจ้งผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ขอให้กักตัวต่อที่บ้านให้ครบ 14 วัน

กรมควบคุมโรค แจ้งประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และยังกักตัวไม่ครบ 14 วัน ทั้งการเดินทางเข้าประเทศแบบ Sandbox , State Quarantine และ Test & Go ขอให้กักตัวเองให้ครบ 14 วันต่อที่บ้าน หากพบอาการผิดปกติ ให้รีบไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันที

วันนี้ (20 ธ.ค.64) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และยังกักตัวไม่ครบ 14 วัน ทั้งการเดินทางเข้าประเทศในระบบ Sandbox กักตัว 7 วัน ระบบ State Quarantine กักตัว 7 วัน รวมทั้ง ระบบ Test & Go กักตัว 1 วัน

ขอให้กักตัวเองให้ครบ 14 วันต่อที่บ้าน หากพบอาการผิดปกติ เช่น มีอาการไอ จาม มีไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบเหนื่อย ให้รีบไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ทันที

กรมควบคุมโรค แจ้งผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ขอให้กักตัวต่อที่บ้านให้ครบ 14 วัน


ทั้งนี้ เนื่องจากว่าประเทศไทยพบสัดส่วนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางเข้าประเทศ ในระบบ Test & Go เพิ่มขึ้น 2 เท่า โดยเปรียบเทียบระหว่างเดือน พ.ย. และ ธ.ค. รวมทั้งตรวจพบสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

โดยการตรวจจำแนกสายพันธุ์ที่เฝ้าระวังระหว่างวันที่ 11-19 ธ.ค. 64 ทั้งหมด 1,595 ตัวอย่าง พบว่า เป็นสายพันธุ์เดลต้า 1,541 ราย คิดเป็น 96.61% เป็นสายพันธุ์อัลฟ่า 1 ราย คิดเป็น 0.06% เป็นสายพันธุ์เบต้า 1 ราย คิดเป็น 0.06% และเป็นสายพันธุ์โอมิครอน 52 ราย คิดเป็น 3.26% ซึ่งสัดส่วนโอมิครอนเพิ่มขึ้นจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่อยู่ที่ 1% โดยจากการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (Test&Go, Sandbox, AQ) พบติดเชื้อเป็นสายพันธุ์โอมิครอนถึง 1 ใน 4 หรือประมาณ 25%

ทำให้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำข้อเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) พิจารณาชะลอการเดินทางเข้าประเทศในรูปแบบ Test & Go สำหรับผู้เดินทางมาจากทุกประเทศ และพิจารณาปรับใช้มาตรการกักตัวในระบบ AQ หรือ Sandbox นาน 7-10 วันแทน


กรมควบคุมโรค แจ้งผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ขอให้กักตัวต่อที่บ้านให้ครบ 14 วัน


ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง