TNN ภูเก็ต เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโอมิครอน 5 ราย มาจากต่างประเทศ ฉีดวัคซีนครบ

TNN

เกาะติด COVID-19

ภูเก็ต เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโอมิครอน 5 ราย มาจากต่างประเทศ ฉีดวัคซีนครบ

ภูเก็ต เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโอมิครอน 5 ราย มาจากต่างประเทศ ฉีดวัคซีนครบ

สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) 5 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ ผ่านระบบ Test&Go พบประวัติฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว

วันนี้ (19 ธ.ค.64) นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า คณะผู้แสวงบุญอุมเราะห์ไทย จำนวน 137 คน เดินทางกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบียสู่ประเทศไทยผ่านโครงการ "Test&Go" เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่ผ่านมา

ขัอมูล ณ วันที่ 19 ธ.ค.64 ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ "Omicron" จำนวน 5 รายดังนี้

รายที่ 1 ชายชาวอเมริกัน อายุ 31 ปี เดินทางจากประเทศอังกฤษ มาลงที่ภูเก็ต ผ่านระบบ Test&Go เข้าไทยเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้ว 2 เข็ม

รายที่ 2 ชายชาวสวีเดน อายุ 36 ปี เดินทางจากประเทศสวีเดน มาลงที่ภูเก็ต ผ่านระบบ Test&Go เข้าไทยเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้ว 2 เข็ม

รายที่ 3 ชายชาวไทย อายุ 36 ปี เดินทางจากประเทศซาอุดิอาระเบีย มาลงที่ภูเก็ต ผ่านระบบ Test&Go เข้าไทยเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64 ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม และไฟเซอร์ 1 เข็ม ส่งตัวไปรักษาที่ จ.ปัตตานี

รายที่ 4 ชายชาวตูนิเซีย อายุ 32 ปี เดินทางจากประเทศฝรั่งเศส มาลงที่ภูเก็ต ผ่านระบบ Test&Go เข้าไทยเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้ว 2 เข็ม

รายที่ 5 หญิงชาวเยอรมัน อายุ 24 ปี เดินทางมาจากประเทศอังกฤษ มาลงที่ภูเก็ต ผ่านระบบ Test&Go เข้าไทยเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.64 ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้ว 2 เข็ม

ภูเก็ต เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโอมิครอน 5 ราย มาจากต่างประเทศ ฉีดวัคซีนครบ

ผู้ติดเชื้อทั้ง 5 ราย แยกเป็น 4 ราย ถูกส่งตัวเข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.64 และอีก 1 ราย ขอเดินทางกลับปัตตานี ซึ่งผู้ที่กักตัวและเข้ารับการรักษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 5 วัน

ต่อมาในวันที่ 17 ธ.ค.64 ได้รับแจ้ง จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต ว่า 1 ใน 5 ราย เป็นผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ "โอมิครอน" หลังจากที่ได้เดินทางกลับไปรักษาตัวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ต ไดัดำเนินการตรวจแยกสายพันธุ์เชื้อโควิด เมื่อนักท่องเที่ยวมีผลตรวจเชื้อRT-PCR เป็นบวก ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ภูเก็ต และส่งตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรุงเทพ โดยจะใช้เวลาดำเนินการตรวจประมาณ 7 วัน จึงจะทราบผลของสายพันธุ์โควิดของผู้ติดเชื้อ

สำหรับผู้แสวงบุญอุมเราะห์คณะนี้ ได้มีการตรวจ RT-PCR จากประเทศต้นทางและเมื่อถึงท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับการตรวจอย่างเข้มงวด ตามขั้นตอนของการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแพร่ระบาดเชื้อในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด


ข้อมูลจาก สสจ.ภูเก็ต

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ