TNN online โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น "โมเดอร์นา"

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น "โมเดอร์นา"

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โมเดอร์นา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น "โมเดอร์นา" สำหรับประชาชนทั่วไป

วันนี้ (14ธ.ค.64) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา (Moderna) เข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สแกน QR Code หรือ http://chulabooster.kcmh.or.th

แบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เนื่องจากมีข้อมูลว่าระดับภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด AstraZenaca จำนวน 2 เข็ม หรือ Sinovac ตามด้วย AstraZeneca จะมีระดับต่ำลงหลังได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3-6 เดือน จึงมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนกลุ่มนี้

ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงจัดทำแบบลงทะเบียน ฯ นี้ เพื่อลงทะเบียนและเลือกวันเวลาในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น ชนิด mRNA (Moderna) จำนวน 1 ครั้ง โดยท่านจะได้รับฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564 ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ผู้ที่สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 คือ

มีประวัติการรับวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม หรือ Sinovac - AstraZeneca ภายในเดือน สิงหาคม 2564 หรือ

มีประวัติรับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม ภายในเดือน กันยายน 2564 หรือ

มีประวัติรับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm หรือ AstraZeneca เพียง 1 เข็ม ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ต้องไม่มีประวัติป่วยเป็นโรคโควิด-19 (เนื่องจากกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับเข็มกระตุ้น)

ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)

หลังจากท่านได้ลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

คำแนะนำการรับบริการฉีดวัคซีนที่คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

กรุณามารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น เพื่อกระจายความหนาแน่นของประชาชนผู้มารับบริการ

ในวันที่มารับบริการ เตรียมบัตรประชาชน โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ลงทะเบียนหมอพร้อม (หากมี) และสวมเสื้อที่สามารถฉีดวัคซีนได้ง่าย

ก่อนมารับบริการฉีดวัคซีน สามารถรับประทานอาหารและยาสำหรับโรคประจำตัวได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนรับวัคซีน

หากท่านอยู่ระหว่างการกักตัว รอผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 หรือมีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เสมหะ หรือ น้ำมูก ในวันนัดฉีดวัคซีน ขอให้ท่านงดการมารับฉีดวัคซีนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โมเดอร์นาภาพจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ข้อมูลจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง