TNN online เช็กกฎเหล็ก 10 ข้อชาวกทม.ต้องรู้ตั้งการ์ดสูงป้องกัน ‘โอไมครอน’

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กกฎเหล็ก 10 ข้อชาวกทม.ต้องรู้ตั้งการ์ดสูงป้องกัน ‘โอไมครอน’

เช็กกฎเหล็ก 10 ข้อชาวกทม.ต้องรู้ตั้งการ์ดสูงป้องกัน ‘โอไมครอน’

เช็กกฎเหล็ก 10 ข้อ ชาวกทม.ต้องปฏิบัติตามตั้งการ์ดสูงป้องกัน ‘โควิดสายพันธุ์โอไมครอน’ สกัดระบาดตั้งแต่เริ่มต้น

จากกรณีกรุงเทพมหานคร ได้ติดตามและเฝ้าระวังโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนอย่างใกล้ชิด นอกจากกรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งตัวเอง และครอบครัว กรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนปฏิบัติตนตามแนวคิดเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) 10 ข้อ ดังนี้

1. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น

2. เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่

3. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน

4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือแจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน

5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น (น้อยครั้ง และใช้เวลาสั้นที่สุด)

7. ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ

8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น

9. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสำรับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

10. หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) บ่อยๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

ในส่วนของผู้ประกอบการ แนะนำให้ดำเนินการตามมาตรการ COVID-Free Setting ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ

1. Covid Free Environment ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดโควิด องค์กรต่างๆ ต้องมีระบบระบายอากาศ สุขอนามัย สะอาดปลอดภัย เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุก 1-2 ชั่วโมง

2. Covid Free Personnel ด้านผู้ประกอบการ พนักงานต้องปลอดโควิด ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ มีการคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวันด้วยระบบไทยเซฟไทย และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์

3. Covid Free Customer ด้านผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าก็ต้องปลอดโควิด โดยให้คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้านด้วยแพลตฟอร์ม "ไทยเซฟไทย" หรือแอปพลิเคชันอื่นที่ทางราชการกำหนด และแสดง green card สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือแสดง yellow card สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ หรือมีผล ATK เป็นลบภายใน 7 วัน

ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง