TNN online สธ.เร่งตามนักท่องเที่ยวประเทศเสี่ยงสูงกว่า 200 ราย ตรวจโควิดซ้ำ ป้องกันโอไมครอน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สธ.เร่งตามนักท่องเที่ยวประเทศเสี่ยงสูงกว่า 200 ราย ตรวจโควิดซ้ำ ป้องกันโอไมครอน

สธ.เร่งตามนักท่องเที่ยวประเทศเสี่ยงสูงกว่า 200 ราย ตรวจโควิดซ้ำ ป้องกันโอไมครอน

กรมควบคุมโรค เร่งติดตามนักท่องเที่ยวจาก 8 ประเทศเสี่ยงสูง เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซ้ำอีกครั้ง ด้วยวิธี RT-PCR โดยเร่งส่งข้อความผ่านหมอชนะตามที่นักท่องเที่ยวได้ลงทะเบียนไว้

วันนี้ (2 ธ.ค.64) ที่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทั่วโลก ข้อมูลล่าสุดพบผู้ติดเชื้อสะสม รวม 263 ล้านราย

ขณะที่ การตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนล่าสุดขยายไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก โดยอยู่ในทวีปแอฟริกาใต้ ได้แก่ บอตสวานา เอสวาตีนี เลโซโท มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย ซิมบับเว แอฟริกาใต้

ส่วนทวีปอเมริกาใต้ ยุโรป และเอเชีย ได้แก่ บราซิล แคนาดา ญี่ปุ่น อิสราเอล เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง อังกฤษ ตุรกี เยอรมนี สเปน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก ออสเตรเลีย เช็ก โปรตุเกส

กรมควบคุมโรค เร่งติดตามนักท่องเที่ยวประเทศเสี่ยงสูง 240 ราย ตรวจเชื้อโควิด RT-PCR

ขณะที่ในประเทศไทยนั้น จากข้อมูลผู้เดินทางจากทวีปแอฟริกา และ 8 ประเทศเสี่ยงสูง ผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 15-27 พ.ย. และผู้ที่ลงทะเบียนจากทวีปแอฟริกาขอเข้าประเทศไทยจนถึงวันที่ 5 ธ.ค. มีจำนวนทั้งสิ้น 786 ราย คงค้างอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ 782 ราย

โดยในจำนวนนี้เป็นผู้เดินทางจาก 8 ประเทศ เสี่ยงสูง 255 ราย ซึ่งยังตกค้างในประเทศไทย อีก 252 ราย ในจำนวนดังกล่าวติดตามได้แล้ว 11 ราย

กรมควบคุมโรค เร่งติดตามนักท่องเที่ยวประเทศเสี่ยงสูง 240 ราย ตรวจเชื้อโควิด RT-PCR

กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักตรวจคนเข้าเมือง เร่งติดตามโดยใช้การส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" และอีเมล์ไปยังผู้เดินทาง เพื่อให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อซ้ำ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการรายงานผลให้ประชาชนทราบภายหลัง

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มนักท่องเหล่านี้เป็นประชากรที่มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อก่อนการเดินทางเข้าไทย แล้วต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ซึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่คงค้างในประเทศไทย จาก 8 ประเทศเสี่ยงสูงเป็นการเข้ามาก่อน ที่จะมีมาตรการงดการเดินทางเข้าประเทศ โดยได้เข้าโครงการ Sandbox มีการกักตัว 7 วัน ตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit 2 ครั้ง

กรมควบคุมโรค เร่งติดตามนักท่องเที่ยวประเทศเสี่ยงสูง 240 ราย ตรวจเชื้อโควิด RT-PCR


นพ.เฉวตสรร ย้ำว่า มาตรการทุกมาตรการที่ดำเนินการมีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ข้อมูลผลการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ผ่ามา จนถึง 1 ธ.ค.มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยแล้วทั้งสิ้น 6,304 ราย พบการติดเชื้อ 9 ราย จาก มัลดีฟส์ 1 ราย รัสเซีย 4 ราย กัมพูชา 1 ราย สหราชอาณาจักร 1 ราย เยอรมนี 1ราย และสหรัฐอเมริกา 1 ราย ซึ่งยังไม่พบการติดเชื้อของสายพันธุ์โอไมครอนในไทย

กรมควบคุมโรค เร่งติดตามนักท่องเที่ยวประเทศเสี่ยงสูง 240 ราย ตรวจเชื้อโควิด RT-PCR

ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 วันนี้ ฉีดวัคซีนเพิ่มอยู่ที่ 521,693 โดส ยอดสะสมอยู่ที่ 93.7 ล้านโดส เข็ม 1 ฉีดแล้ว 48,525815 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.4 เข็มที่ 2 ฉีดแล้ว 41,732,668 ราย ร้อยละ 58.9 เข็มที่ 3 ฉีดแล้ว 3,494,673 ราย ร้อยละ 4.9

โดยกรุงเทพมหานคร จำนวนการรับวัคซีครอบคลุม เข็มที่ 1 อยู่ที่ร้อยละ 117.3

สำหรับภาพรวมกลุ่มประชากรที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ประเทศไทย ในส่วนของประชาชนทั่วไป รับวัคซีนครบ 2 เข็มไปแล้ว ร้อยละ 54.2 ส่วนเข็ม 3 ร้อยละ 4.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ครบ 2 เข็ม ร้อยละ 62.4 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ครบ 2 เข็ม ร้อยละ 15.3 นักเรียนนักศึกษาอายุ 12-17 ปี ครบ 2 เข็ม ร้อยละ 62.4


กรมควบคุมโรค เร่งติดตามนักท่องเที่ยวประเทศเสี่ยงสูง 240 ราย ตรวจเชื้อโควิด RT-PCR


ภาพจากแฟ้มข่าว TNN ONLINE , การแถลงข่าวกระทรวงสาธารณสุขข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง