TNN online เปิด 3 แนวทางช่วยเหลือจ่ายเยียวยานักร้อง-นักดนตรี-สถานบันเทิง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิด 3 แนวทางช่วยเหลือจ่ายเยียวยานักร้อง-นักดนตรี-สถานบันเทิง

เปิด 3 แนวทางช่วยเหลือจ่ายเยียวยานักร้อง-นักดนตรี-สถานบันเทิง

เปิด 3 แนวทางช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยานักร้อง-นักดนตรี-สถานบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

แฟ้มภาพ

วันนี้ (29พ.ย.64) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางให้การช่วยเหลือเยียวยาโดยเร่งด่วน กับตัวแทนสมาคม ชมรม เครือข่ายนักร้อง นักแสดง นักดนตรี และผู้ประกอบการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

รมว.แรงงาน กล่าวว่า ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา ได้มีความห่วงใยกลุ่มนักร้อง นักดนตรีและอาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานบันเทิงกลางคืน จากผลกระทบโควิด-19 จึงได้มีข้อสั่งการในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ให้ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งผู้ประกอบการ ลูกจ้าง นักดนตรี กลุ่มคนบันเทิงกลางคืน เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการนั้น และในวันนี้ผมได้เชิญตัวแทนสมาคม ชมรม เครือข่ายนักร้องนักแสดง นักดนตรี และผู้ประกอบการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ เพื่อมาประชุมหารือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะหาแนวทางให้การช่วยเหลือเยียวยาโดยเร่งด่วน

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ผมยังได้เชิญผู้แทนจากสภาพัฒน์ฯ โดยมี นายวิโรจน์ นรารักษ์รองเลขาธิการ สศช. มาร่วมรับฟังและพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มนักร้องนักแสดง และผู้ประกอบการสถานบันเทิงตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรี เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้เป็นอาชีพอิสระได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดแสดงมาเป็นเวลานาน วันนี้จึงมาพิจารณาว่ารัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานจึงต้องหารือกับสภาพัฒน์เพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสม เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและครอบคลุมอย่างเร็วที่สุดต่อไป

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือ จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 นายจ้าง ให้ลงทะเบียนโครงการ SME (โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน) ต่ออีก 1 เดือน เพื่อช่วยเหลือนายจ้างกลุ่มนี้ 3 เดือน โดยไม่มีภาษี

กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม จะให้ประกันสังคมเยียวยาว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ และจ่ายอีก 5,000 บาท จากรัฐบาล (ม.33 เรารักกัน)

กลุ่มที่ 3 ลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล โดยใช้เงินกู้จากรัฐบาล แต่ต้องให้สมาคม/สมาพันธ์รับรอง

“ท่านนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยเหลือกลุ่มคนทำงานทุกสาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มนักร้อง นักดนตรี และอาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงแรงงาน จะเร่งดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งผู้ประกอบการ ลูกจ้างกลุ่มเหล่านี้ให้ได้รับการช่วยเหลือทุกคน ทุกกลุ่มอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายสุชาติ กล่าว


ข้อมูลจาก กระทรวงแรงงาน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง