TNN online มติ ศบค.เปิดสถานบันเทิงตามแผน 16 ม.ค.65 ขายเหล้าไม่เกิน 5 ทุ่ม

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

มติ ศบค.เปิดสถานบันเทิงตามแผน 16 ม.ค.65 ขายเหล้าไม่เกิน 5 ทุ่ม

มติ ศบค.เปิดสถานบันเทิงตามแผน 16 ม.ค.65 ขายเหล้าไม่เกิน 5 ทุ่ม

มติ ศบค.ชุดใหญ่ ยืนยันเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตามมติเดิม คือ 16 ม.ค.65 อนุญาตจำหน่ายสุรา ไม่เกิน 23.00 น. เปิดบริการไม่เกิน 24.00 น. ด้าน นายกฯ รับยังห่วงโควิด-19 กลับมาติดเชื้อเพิ่ม

วันนี้ (26 พ.ย. 64) มติที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ หรือ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 19/2564 เห็นชอบการอนุญาตเปิดบริการของสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ วันที่ 16 ม.ค. 2565 ตามมติศบค.ครั้งที่แล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ว่า ยังคงต้องเน้นโควิดฟรีเซตติ้ง ทุกกิจกรรมต้องใช้มาตรการนี้ให้ได้ การทำอะไรให้ได้ต้องฉีดวัคซีนครบทั้งผู้บริการและใช้บริการ

"วันนี้ยังไม่ได้มีมติให้ผ่อนคลายเปิดสถานบันเทิง ผับ-บาร์ ให้เร็วขึ้น เนื่องจากยังมีความเป็นห่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่อาจกลับมาติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยขอให้มีการเตรียมมาตรการต่างๆ ให้รอบคอบก่อน

อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้ไปหามาตรการในการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ นักดนตรี ส่วนหากสถานบันเทิงใดที่ฝ่าฝืนลักลอบเปิดอาจสั่งปิดยาว พร้อมกันนี้ ยังได้กำชับห้ามเดินทางเข้า-ออกจากทวีปแอฟริกาหลังพบเชื้อกลายพันธุ์ใหม่" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

มติ ศบค.เปิดสถานบันเทิงตามแผน 16 ม.ค.65 ขายเหล้าไม่เกิน 5 ทุ่ม

ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงข่าวภายหลังการประชุม ระบุถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับกิจการสถานบันเทิง โดยที่ประชุมให้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.65 ตามกำหนดเดิม

ส่วนมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับกิจการสถานบันเทิง ให้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ตามกำหนดเดิม ส่วนมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 สำหรับสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ มีดังนี้

1 ธ.ค.64 - 15 ม.ค.65 เตรียมความพร้อมในการเปิดดำเนินการ

1.ผู้ประกอบการ ทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบระบายอากาศ และเร่งรัดให้บุคลากรได้รับวัคซีน 100% เตรียมพร้อมในการเปิดดำเนินการ

2. มท. สธ. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.

- จัดตั้งทีมประเมินสถานบันเทิง และซักซ้อมความเข้าใจมาตรฐานที่กำหนดไว้

- ทำการประเมิน และขึ้นทะเบียนสถานบันเทิงฯ

- ออกใบอนุญาตเปิดดำเนินการ กรณีผ่านประเมินเท่านั้น

เปิดดำเนินการตั้งแต่ 16 ม.ค.65

1.พื้นที่ในการเปิดดำเนินการ

- พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว

- พื้นที่เฝ้าระวัง

- พื้นที่เฝ้าระวังสูง

2.การเปิดบริการ

- เปิดจำหน่ายสุรา ไม่เกิน 23.00 น.

- เปิดบริการไม่เกิน 24.00 น.

- งดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ งดให้บริการคาราโอเกะ งดจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วร่วมกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้บริการ หรือ กิจกรรมที่มีการคลุกคลี และสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า

มติ ศบค.เปิดสถานบันเทิงตามแผน 16 ม.ค.65 ขายเหล้าไม่เกิน 5 ทุ่ม

3.การดำเนินงาน

1.สถานประกอบการ ต้องลงทะเบียนและทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVId 2Plus (TSC 2+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting

2.ยกระดับ COVID Free Environment ปฏิบัติตามมาตรการ CFS สำหรับร้านอาหาร การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดคอนเสิร์ต ฯลฯ อย่างเคร่งครัด

เน้นการทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิวสัมผัสร่วม ห้องส้วมทุก 1-2 ชั่วโมง และทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน

3.จัดระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร กรณีเล่นดนตรีเป็นวง มีระยะห่างระหว่างเวทีกับโต๊ะอาหาร อย่างน้อย 5 เมตร

4.มีพื้นที่ให้บริการ 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร และติดป้ายแสดงจำนวนผู้ใช้บริการให้เห็นชัดเจน โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ดังนี้

- พื้นที่ที่เป็นอาคารปิด มีระบบปรับอากาศ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50

- พื้นที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเท จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 75 หรือให้เป็นไปตามสถานการณ์การผ่อนคลายและมาตรการที่ราชการกำหนด

5.จัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ด้านนอกอาคาร

6.มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีเป็นอาคารปิดและใช้เครื่องปรับอากาศ ควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา และอาจติดตั้งเครื่องฟอกอากาศตามความเหมาะสม

7. เปิดประตู หน้าต่าง หรือเปิดพัดลมระบายอากาศ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนและหลังให้บริการ

8. มีแสงสว่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการใช้งาน

9. ห้ามกระทำการอื่นใดที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด การพนัน ค้ามนุษย์ การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว

ทั้งนี้ มท. สธ. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. กำกับติดตาม การเปิดดำเนินการอย่างใกล้ชิด โดยการกำกับติดตามและประเมินสถานการณ์ ดังนี้

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการระบาดจากสถานบันเทิง ให้เปิดดำเนินการต่อได้ หากมีการระบาดจากสถานบันเทิง พิจารณาปิดดำเนินการควบคุมการระบาด หากเกิดการระบาด หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ให้พิจารณาปิดดำเนินการและกำหนดบทลงโทษ
ภาพจาก TNN ONLINE , ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง