TNN online เชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 6 แห่งในหลายอำเภอ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 6 แห่งในหลายอำเภอ

เชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 6 แห่งในหลายอำเภอ

เชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 6 แห่งในหลายอำเภอ เป็นระยะเวลา 14 วัน หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

วันนี้( 25 พ.ย.64) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิดสถานที่เสี่ยงอีกเพิ่มอีก 6 แห่ง เป็นระยะเวลา 14 วัน หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

โดยให้ปิดบ้านพักนักกีฬา VL Academy หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี และหอพักมีบุญ หมู่ที่ 6 บ้านสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ,หอพักนายตั๋น สายแปง หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ,หอพักนางบุญศรี สืบสายแปง หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ,ที่พักคนงานของ นายสอน เทพปัญญา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหวน และบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ภาพจาก ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง