TNN online (คลิป) แพ้วัคซีน ได้เงิน!!! เยียวยาเฉพาะผู้ฉีดวัคซีนฟรี

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

(คลิป) แพ้วัคซีน ได้เงิน!!! เยียวยาเฉพาะผู้ฉีดวัคซีนฟรี

(คลิป) แพ้วัคซีน ได้เงิน!!! เยียวยาเฉพาะผู้ฉีดวัคซีนฟรี

นพ. จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชี้แจง จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้แพ้วัคซีน เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนฟรีเท่านั้น ส่วนวัคซีนทางเลือกที่โรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บเงิน ไม่อยู่ในเกณฑ์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง