TNN online เลือกตั้งอบต.2564 กรมอนามัย แนะ 6 ข้อปฏิบัติลดเสี่ยงโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เลือกตั้งอบต.2564 กรมอนามัย แนะ 6 ข้อปฏิบัติลดเสี่ยงโควิด

เลือกตั้งอบต.2564 กรมอนามัย แนะ 6 ข้อปฏิบัติลดเสี่ยงโควิด

กรมอนามัย แนะ 6 ข้อปฏิบัติลดเสี่ยงโควิดระหว่างเลือกตั้งอบต.ปี 2564 ไม่อยากป่วยเช็กที่นี่

วันนี้ ( 24 พ.ย. 64 )นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในวันที่ 28 พ.ย. 64 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,300 แห่งทั่วประเทศ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดไว้ ซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ยังพบสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการ 6 ข้อ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

1. สถานที่เลือกตั้งควรมีการระบายอากาศที่ดี ไม่แออัด

2. ในหน่วยเลือกตั้งต้องกำหนดจุดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้บริการประชาชนที่มาใช้สิทธิในทุกหน่วยเลือกตั้ง ทั้งก่อนและหลังเข้าคูหา

3. ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ควรให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกัน เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่น และแจ้งหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการต่อไป

4. ควบคุมดูแลให้ผู้มีสิทธิ และผู้ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

5. จัดระยะห่างของผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปยังคูหา เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดระหว่างกัน

6. ควรมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ หรืออาจให้ประชาชนนำปากกาส่วนตัวมาเอง ซึ่งสามารถทำได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

"ขอให้ประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีการประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน "ไทยเซฟไทย" หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา ในระหว่างเดินทางที่ต้องใช้รถขนส่งสาธารณะ ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ในการล้างมือ และเมื่อเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เลี่ยงการรวมกลุ่ม พูดคุย โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19" อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง