TNN online เช็กจุดเปิดให้ฉีด "วัคซีนไฟเซอร์" ฟรี ทั้งกทม.-ต่างจังหวัด มีที่ไหนบ้าง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กจุดเปิดให้ฉีด "วัคซีนไฟเซอร์" ฟรี ทั้งกทม.-ต่างจังหวัด มีที่ไหนบ้าง

เช็กจุดเปิดให้ฉีด วัคซีนไฟเซอร์ ฟรี ทั้งกทม.-ต่างจังหวัด มีที่ไหนบ้าง

เช็กจุดเปิดให้ฉีด "วัคซีนไฟเซอร์" ฟรี ทั้งกทม.-ต่างจังหวัด มีที่ไหนบ้าง แต่ละพื้นที่มีเงื่อนไขอย่างไร

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็มที่ 1 ชนิดวัคซีน pfizer สำหรับ เด็ก อายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2552)

โดยเป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ / อยู่นอกระบบการศึกษา หรือเด็กนักเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใด ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว

สามารถขอรับบริการ ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง 7 ธันวาคม 2564

ประตู 1 ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.

โดยผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม มาพร้อมเด็ก และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา

เช็กจุดเปิดให้ฉีด วัคซีนไฟเซอร์ ฟรี ทั้งกทม.-ต่างจังหวัด มีที่ไหนบ้าง


สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดชนิด mRNA (Pfizer) สำหรับเด็กอายุ 12 - 18 ปี ในวันที่ 12, 26 และ 27 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 3, 4, 17, 18, 24, 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น.

รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า ตามคิวอาร์โค้ด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

เช็กจุดเปิดให้ฉีด วัคซีนไฟเซอร์ ฟรี ทั้งกทม.-ต่างจังหวัด มีที่ไหนบ้าง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี·

นนท์พร้อม Pfizer Day Again!!

จัดฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 (เข็ม 2 เป็นวัคซีน Pfizer) สำหรับชาวไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน‼️

เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. ถึงวันที่ 24 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17:00 น. (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด) https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/pfizerday-no4th?fbclid=IwAR1tpcDAaxWo0xAnK4P1VK9i2vo0xMrL0G1muJQ7qCasEO7osEnPsxJwlO4

ฉีดวัคซีนวันที่ 25 (6,000 คน), วันที่ 26 (6,000 คน) และวันที่ 27 พ.ย. 2564 (7,000 คน) ที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

‼️ เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

เช็กจุดเปิดให้ฉีด วัคซีนไฟเซอร์ ฟรี ทั้งกทม.-ต่างจังหวัด มีที่ไหนบ้าง


โรงพยาบาลบางจาก

ให้บริการฉีดวัคซีน-19 แบบ WALK-IN เข็มที่ 1 ไฟเซอร์ (Pfizer) และ เข็มที่ 2 ไฟเซอร์ (Pfizer) ในอีก 3 สัปดาห์ถัดไป ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 เริ่มเเจกบัตรคิว เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป จำนวน 800 คิว ณ สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองลัดหลวงเฉลิมพระเกียรติ (ข้างวัดชมนิมิตร)

สำหรับประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่

โรคทางเดินหายใจ

โรคไตยายเรื้อรัง

โรคมะเร็งทุกชนิด

โรคอ้วน (น้ำหนัก มากกว่าหรือเท่ากับ 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 )

โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคเลือดสมอง

โรคเบาหวาน

2.หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

3. เด็กอายุ 12-18 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆมาก่อน

กรุณาเตรียม 1. สมุดฝากครรภ์เล่มสีชมพู 2. หลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา, ยารักษาโรค หรือนำซองยาที่มีชื่อของตัวเองมาด้วย 3. บัตรประชาชนตัวจริง 4. ปากกาส่วนตัว

เช็กจุดเปิดให้ฉีด วัคซีนไฟเซอร์ ฟรี ทั้งกทม.-ต่างจังหวัด มีที่ไหนบ้าง


โรงพยาบาลสุรินทร์

อยากได้ตัวไหน เอาปากกามาวง แล้วไปฉีดวัคซีนที่สนามวัคซีน ม.ราชภัฏสุรินทร์ได้เลย

ตั้งแต่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2564 สนามวัคซีนรพ.สุรินทร์ (ม.ราชภัฎ) เปิด Walk in (มาฉีดได้เลย ไม่ต้องนัด) ในผู้ที่อายุ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

มีการฉีดวัคซีนดังนี้

เข็ม 1 เลือกได้ ซิโนแวค แอสตราเซเนกา ไฟเซอร์

เข็ม 2 เลือกได้ แอสตราเซเนกา ไฟเซอร์

เข็ม 3 (กระตุ้น) เฉพาะซิโนแวค1 ซิโนแวค2 และ ซิโนฟาร์ม 1 ซิโนฟาร์ม 2 (ต้องห่างจากเข็ม 2 4 สัปดาห์ขึ้นไป)รับเป็น ไฟเซอร์

มารับบริการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.

เช็กจุดเปิดให้ฉีด วัคซีนไฟเซอร์ ฟรี ทั้งกทม.-ต่างจังหวัด มีที่ไหนบ้าง


ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง